K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły" to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, który ma na celu wprowadzenie w szkołach i przedszkolach nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły" – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.
adres: http://szkolawspolpracy.pl