K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Nasz Ośrodek po raz kolejny bierze udział w programie edukacyjnych Urzędu Ochrony Danych Osobowych „Twoje Dane – Twoja Sprawa”, to już XI edycja, w której nasi uczniowie biorą udział w przygotowanych przez nauczycieli dwóch konkursach:
- Plastycznym pt. „Bądź jak rycerz danych osobowych”
- Multimedialnym pt. „Dane osobowe w wirtualnym świecie”
Do wygrania dla klas są bardzo atrakcyjne nagrody pieniężne oraz upominki dla wszystkich uczestników w tym „Dekalog Ochrony Danych Osobowych”.
Podstawowym celem programu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych oraz kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

Ulotka informacyjna o programie