K-P SOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Louis Braille urodził się 4 stycznia 1809 roku we Francji, w miejscowości Coupvray, położonej 40 km na wschód od Paryża. Jego rodzicami byli Monika i Szymon-Rene Braille. Louis miał trójkę starszego rodzeństwa – brata i dwie siostry. Jego ojciec pracował jako mistrz rymarski i był cenionym rzemieślnikiem, zajmującym się wytwarzaniem siodeł i uprzęży. W wieku trzech lat Louis uszkodził sobie oko, bawiąc się w warsztacie ojca. Doszło do zakażenia prawego oka. Stan zapalny przeniósł się wkrótce na lewe, zdrowe oko, co spowodowało obuoczną ślepotę, gdy Louis miał 5 lat. Od dziecka chłopiec chciał się uczyć. Najpierw był nauczany w domu, później w Szkole Powszechnej w Coupvray. Dnia 15 lutego 1819 roku rozpoczął naukę w Królewskim Instytucie Młodych Niewidomych w Paryżu i zamieszkał w internacie. Ze szkołą związał się na 33 lata, do końca swojego życia. Louis Braille był zdolnym uczniem. Otrzymywał liczne nagrody. Jego ulubionymi dziedzinami były: matematyka, gramatyka, historia, geografia, retoryka, wiolonczela, fortepian i organy. W 1821 roku zaprezentowano uczniom w Instytucie nowy rodzaj pisma, zwany systemem Barbiera. Używany był w wojsku, do szyfrowania meldunków w okresie wojen napoleońskich. System umożliwiał przekazywanie wiadomości nocą, bez użycia światła i dźwięku. Po zapoznaniu się z pismem nocnym, Louis Braille postawił sobie za cel udoskonalenie tej metody porozumiewania się oraz dostosowanie jej do zasad ortografii i interpunkcji francuskiej. Rozpoczął pracę nad pismem punktowym.

W 1824 roku, w wieku 15 lat, Louis Braille zademonstrował swój alfabet. Pozwolono mu na przetestowanie swojego wynalazku w Instytucie. Wszyscy uczniowie byli zachwyceni prostotą i nowością koncepcji. Podstawowy znak, opracowany przez Braille`a, składał się z sześciu punktów, ustawionych pionowo w dwóch rzędach. W 1829 r. ukazało się pierwsze wydanie pracy Braille na temat pisma punktowego zatytułowane: "Metoda pisania słów, muzyki i śpiewu za pomocą punktów na użytek niewidomych". Cały czas Louis kontynuował prace nad rozszerzeniem swojego systemu. Po ukończeniu nauki w 1829 roku, zatrudniono go jako korepetytora i pomoc nauczyciela.

Od 1833 roku sprawował funkcję nauczyciela. W Królewskim Instytucie Młodych Niewidomych uczyły się dzieci niewidome, a także dzieci widzące, które chciały pomagać niewidomym w trakcie wyjść na miasto. Louis Braille był tam nauczycielem matematyki, geografii, historii, nauki pisania, gramatyki i ortografii. Ponieważ cechowała go uprzejmość i chętnie pomagał innym, był bardzo lubiany najpierw jako uczeń, a później jako nauczyciel. Patron naszego Ośrodka był także utalentowany muzycznie. Zdobywał nagrody za grę na instrumentach. W 1834 roku został jednym z tytularnych organistów w kościele św. Mikołaja. Jako nauczyciel był również ceniony za pomaganie swoim absolwentom w znalezieniu pracy. Louis Braille przez kilka ostatnich lat życia chorował na gruźlicę. Zmarł 6 stycznia 1852 roku w internacie swojej szkoły. Zgodnie z życzeniem rodziny, został pochowany w Coupvray. Uczniowie Instytutu, aby okazać swoją wdzięczność, zebrali sumę niezbędną do wykonania popiersia Louisa Braille'a, którego kopię możemy zobaczyć u nas w Sali Tradycji. Pismo opracowane przez Louisa Braille’a zostało oficjalnie uznane w 1854 roku i nazwane, na jego cześć, pismem Braille’a. Obecnie pismo Braille’a jest stosowane na całym świecie.

W 1952 roku, w 100-lecie śmierci, Louis Braille został pochowany w Panteonie w Paryżu, miejscu pochówku ludzi wybitnych i zasłużonych dla Francji. W 1974 roku nasza szkoła, bydgoski Ośrodek dla Niewidomych, otrzymała patrona - Louisa Braille’a.