K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

W drugiej połowie października w K-P SOSW nr 1 im. L. Braille’a gościliśmy młodzież z różnych części Ukrainy. Pokazywaliśmy im jak funkcjonuje nasza szkoła. Mieli oni możliwość uczestniczyć w różnych formach pracy.

Jednym z nich były zajęcia w gabinecie biologicznym o budowie organizmu człowieka. Podczas lekcji uczniowie z Polski i Ukrainy wspólnie wyjaśniali budowę , kształty oraz funkcje elementów na poziomie komórkowym. Odpowiadali na pytania jak ważne są składniki komórki i ich wpływ na budowę człowieka. Ich wspólna wiedza pozwoliła ustalić budowę organizmu człowieka zwracając uwagę na narządy, układy oraz poznać lepiej ich budowę korzystając z modeli narządów, komórek, rysunków wypukłych, prezentacji multimedialnej z różnymi efektami. Zajęcia prowadzone były w dwóch językach polskim i ukraińskim. Każdy z uczestników miał możliwość zrozumienia we własnym języku, zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności, pomocy nauczyciela prowadzącego zajęcia pani Magdaleny Hawryłkiewicz oraz tłumacza, który przyjechał z nimi. Wśród nich były osoby niewidome i słabowidzące.
Celem tych zajęć było przekazywanie wiedzy, pokonywanie barier językowych, manualnych i fizycznych, zaistnieniu na polu międzynarodowym oraz wzmocnieniu pozytywnym każdego z uczestników. Integracja ta pozwoliła zatrzeć istniejące przeszkody oraz dać możliwość wiary we własne siły, a także poczuć się jednakowo ważnym.