K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

W czerwcu br została podpisana umowa pomiędzy naszą Szkołą a Instytutem biologii UKW w Bydgoszczy, w której uczestniczyli nauczyciele przedmiotów przyrodniczych oraz uczniowie LO, TM, TK.
W ramach tej współpracy uczniowie SP i TM/TK brali udział w wielu warsztatach w Ogrodzie botanicznym UKW o różnej tematyce.

Jednym z nich były „Ptaki wokół NAS”. Podczas tych zajęć zapoznali się z budową, cechami charakterystycznymi, środowiskiem życia, odgłosami wykorzystując dostępne zmysły czyli dotyk, słuch, wzrok. Wykazywali oni bardzo duże zainteresowanie oraz dzielili się zdobytą wiedzą. Wzbogacili się w nowe umiejętności, które potrafiła im przekazać pani ornitolog z UKW.
Te warsztaty rozwinęły ich zainteresowania i zachęciły do rozpoczęcia projektu o ptakach wykorzystując i rozwijając ich umiejętności z biologii oraz języka angielskiego w ramach projektu UNESCO pod kierunkiem Magdaleny Hawryłkiewicz i Katarzyny Giłki.