K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Kogo mogę się poradzić w sprawie zebranych w lesie grzybów? Czy grzyby w lesie można zbierać bez ograniczeń? Czy znalezione grzyby należy wykręcać czy wycinać?

Do czego zbieramy grzyby? Jak zbudowany jest grzyb? Na te wszystkie pytania nasi wychowankowie mogli uzyskać odpowiedz dzięki warsztatom pt. „Grzyby dla niewidomego” zorganizowanego przez Pracowników Instytutu Biologii UKW .
Organizatorzy:
mgr Marta Twardzińska
mgr Joanna Dąbrowska
mgr Beata Wojciechowska - Gwizdała