K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Witkowska Małgorzata, Żywe srebra na sześciopunkcie, "Nasze Dzieci" 2004, nr 4
Pani mgr Małgorzata Witkowska, wychowawca w internacie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. L. Braille'a stosuje w swojej pracy z dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi ciekawą, nowatorską metodę nauki tańca opartą na sześciopunkcie Braille'a. Została ona opracowana przez poznańskiego pedagoga i choreoterapeutę Wacława Wróblewskiego. Zajęcia rytmiczne prowadzone z wykorzystaniem tej metody dają dzieciom dużo radości, doskonalą postawę, kształtują poprawny, elegancki ruch oraz kształcą słuch muzyczny.
Zajęcia taneczne oparte na sześciopunkcie Braille’a są kontynuowane. Uczestniczą w nich przede wszystkim uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 53 w Bydgoszczy (red.).

Rybka Jolanta, Warsztaty metodyczne dla rodziców dzieci głuchoniewidomych, "Nasze dzieci" 2004, nr 2
Artykuł omawia interesującą formę współpracy z rodzicami dzieci głuchoniewidomych - warsztaty metodyczne. Odbywają się one raz lub dwa razy do roku.

Celem warsztatów jest pomoc rodzicom w poznaniu i zrozumieniu własnego dziecka, przedstawienie form i metod pracy z nim oraz wymiana doświadczeń z innymi rodzicami. Podczas tych spotkań rodzice są zapoznawani z problematyką osób głuchoniewidomych oraz odbywają warsztaty metodyczne i indywidualne konsultacje ze specjalistami, pokaz filmów, nauka języka migowego.
Przyjęte formy współpracy z rodzicami dzieci głuchoniewidomych w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Głuchoniewidomej zostały na stałe wpisane w harmonogram organizacji roku szkolnego (red.).