K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Knychała Jacek: Gespräch mit einem Blinden über die Farben... – Rozmowa z Niewidomym o kolorach... W: Practitioners’ Forum – Forum Praktyków 2006. Materiały konferencyjne. (s. 40-43). Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Bydgoszcz 2006.
Autor w swoim artykule pt.: „Gespräch mir einem Blinden über die Farben... – Rozmowa z Niewidomym o kolorach...” (w: „Practitioners’ Forum – Forum Praktyków 2006. Materiały konferencyjne.” (s. 40-43) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Bydgoszcz 2006.)

Czytaj więcej...

Knychała Jacek; Domańska Joanna; Happe Hans Ulrich; Krohe Thorsten; Szankowski Łukasz; Wedder Paweł: Fabeln des 21. Jahrhunderts – Bajki XXI wieku. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, II. Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2006.

Dziewiąty numer niemiecko-polskiej publikacji PALETTE pt.: „Fabeln des 21. Jahrhunderts – Bajki XXI wieku” to kolejny efekt wieloletniej współpracy trzech zaprzyjaźnionych instytucji jakimi są: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Liceum nr 2 im. M. Kopernika oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...