K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

obraz okładki ksiazki Katarzyna Kolankowska – Lis
„Zajęcia rewalidacyjne". Zeszyt ćwiczeń przeznaczony dla dzieci i młodzieży Ośrodków Szkolno – Wychowawczych. Bydgoszcz 2012.
Książka „Zajęcia rewalidacyjne" - powstała z myślą o pracy nauczyciela terapeuty w klasie o zróżnicowanych możliwościach przyswajania wiedzy przez poszczególnych uczniów.

Czytaj więcej...

11Reimann Joanna: "Aktualne problemy rehabilitacji wzroku w świetle konferencji 'Usprawnianie widzenia u dzieci z dysfunkcją wzroku w zaburzeniach neurologicznych', Bydgoszcz 20-21.11.2014r. W: "Szkoła Specjalna" Nr 4 wrzesień/ październik 2015; (s. 303-308). Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Warszawa 2015.
Artykuł zawarty w czasopiśmie dotyczy zarówno przebiegu konferencji "Usprawnianie widzenia u dzieci z dysfunkcją wzroku w zaburzeniach neurologicznych, która odbyła się w SOSW im L.Braille'a w Bydgoszczy, jak także porusza zagadnienia i problemy dotyczące rehabilitacji wzroku. Autorka opisuje rozwój rehabilitacji wzroku w Polsce i na świecie, a także referuje aktualne wyniki badań naukowych i doświadczeń dotyczących terapii widzenia oraz obszarów z nią związanych. Zwraca także uwagę na terminologię dotyczącą poruszanego tematu. Przedstawia wielu reprezentantów środowisk medycznych i naukowych związanych z takimi dziedzinami jak: terapia widzenia, okulistyka, neurologia oraz neuropsychologia. Szczególną uwagę poświęca problemom dzieci słabowidzących, obciążonych dodatkowo zaburzeniami neurologicznymi.

Czytaj więcej...