K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

KYNOTERAPIA – KILKA INFORMACJI

Co to jest kynoterapia?
Kynoterapia (dogoterapia) to naturalna metoda wspomagania w leczeniu i rehabilitacji przy pomocy psów, mająca na celu przywrócenie zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkim ludziom, którzy tego potrzebują – chorym, niepełnosprawnym, starszym i samotnym.

Czytaj więcej...

obraz okładki ksiazki Katarzyna Kolankowska –Lis
„Czytam, rozumiem i wiem". Podręcznik uzupełniający do wiedzy o języku dla uczniów z problemami edukacyjnymi. Czytanie tekstu ze zrozumieniem, Bydgoszcz, 2012.
W codziennej pracy pedagogicznej spotykamy się z licznymi problemami wśród uczniów, gdzie obserwuje się brak umiejętności rozumienia czytanego tekstu, trudności w dokonywaniu analizy treści, tj.: stawiania pytań, odpowiedzi czy też brak zdolności w opowiadania tekstu przeczytanego.

Czytaj więcej...