K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Knychała Jacek: „Trudności związane z adaptacją pomocy dydaktycznych przeznaczonych do nauczania języka niemieckiego w przypadku uczniów słabo widzących i niewidomych – wskazówki praktyczne.” W: „Adaptacja pomocy w nauce języków obcych osób niewidomych i słabo widzących.” Praca zbiorowa pod redakcją Kornelii Czerwińskiej. (s. 70-81). Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. Warszawa 2008.

Autor w swoim artykule zwraca uwagę na trudności przy adaptacji pomocy dydaktycznych służących do nauczania języka niemieckiego, przeznaczonych dla uczniów z dysfunkcją wzroku.

Czytaj więcej...

[Tekst został opublikowany w czasopiśmie „Pod Wiatr” nr 5 (128) październik/listopad 2006]
Terapia na cztery łapy i ogon
Jestem w sali na Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Głuchoniewidomej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy. Koło mnie leży Fera – moja biszkoptowa labradorka. Jest spokojna, dobrze wie, co ją dziś czeka – jest doświadczonym, sprawdzonym, wspaniałym psem.

Czytaj więcej...