K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

okladka ksiazkiKrystyna Klugiewicz, Hanna Rudomska
Dzieci głuchoniewidome
w: Walczak G. (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem z dodatkowymi niepełnosprawnościami. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, Warszawa 2005.

Czytaj więcej...

okladka ksiazkiKrystyna Klugiewicz, Hanna Rudomska
Daktylografia do ręki.
Jednoręczny i dwuręczny brajl do palców.
Kreślenie na dłoni liter drukowanych.
w: Zaorska M. (red.), Komunikacja alternatywna osób
głuchoniewidomych, Toruń 2008.

W artykułach ukazano metody komunikacji pozawerbalnej.

Czytaj więcej...