K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Rybka Jolanta, Działalność Punktu Konsultacyjnego przy Oddziale Dzieci i Młodzieży Głuchoniewidomej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy, "Usłyszmy i Zobaczmy" 2002, nr 4

Artykuł omawia działalność Punktu Konsultacyjnego utworzonego we wrześniu 1998 roku dla rodziców dzieci głuchoniewidomych z terenu całego kraju. Omówiona została praca zespołu specjalistów, którzy zapraszają dziecko wraz z rodzicami na jednodniowe konsultacje diagnostyczno - oceniające,

Czytaj więcej...

Knychała Jacek; Górna Aleksandra; Happe Hans Ulrich: „Konkrete Poesie – Poezja Konkretna”. (Wyd.) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych przy współpracy: II. Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika, Gimnazjum Nr 46, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy, Miasto Bydgoszcz, Lions Club Jüllich. Bydgoszcz 2002.

Czytaj więcej...