K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Truszczyński Bartosz; Knychała Jacek: Skuteczni jak w Norwegii. Język bez książek. w: Express Bydgoski. 5/6.06.2004.

Artykuł przedstawia bliżej problematykę nauczania języków obcych na przykładzie niewidomej od urodzenia Agnieszki Mularewicz – uczennicy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ośrodku im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. W artykule zaprezentowano pokrótce dotychczasowe kontakty i językowe dokonania Agnieszki (ex aequo I miejsce w konkursie poezji i prozy w konkursie organizowanym przez NKJO Bydgoszcz), z uwzględnieniem specyfiki metodyki pracy na zajęciach lekcyjnych oraz wspomagania uczennicy szczególnie uzdolnionej językowe poprzez zajęcia pozalekcyjne w ramach kół zainteresowań i wolontariatu.

Knychała Jacek; Domańska Joanna; Górna Aleksandra; Happe Hans Ulrich: Kurzgeschichten. (Wyd.) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoski Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. M. Kopernika w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2005.

Publikacja, której tematem jest krótka forma epicka – niemiecka ‘short story’ (Deutsche Kurzgeschichte) – została wydana z okazji 20. rocznicy śmierci Heinricha Bölla, niemieckiego pisarza-noblisty z roku 1972. Nowatorskie podejście do niemieckiej tradycji pisania ma charakter metodyczno-dydaktycznego eksperymentu, a ze względu na dwujęzyczność oraz dobór tekstów (autorstwa studentów NKJO w Bydgoszczy) może w przyszłości stać się pomocą dydaktyczną, wykorzystywaną przez uczniów, studentów jak i nauczycieli na zajęciach języka niemieckiego na kolejnych poziomach zaawansowania.
/ publikacja jest dostępna w bibliotece szkolnej/