K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Knychała Jacek; Górna Aleksandra; Happe Hans Ulrich: „Konkrete Poesie – Poezja Konkretna”. (Wyd.) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych przy współpracy: II. Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika, Gimnazjum Nr 46, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy, Miasto Bydgoszcz, Lions Club Jüllich. Bydgoszcz 2002.

Dwujęzyczna (niemiecko-polska) publikacja „KONKRETE POESIE – POEZJA KONKRETNA” to zbiór tekstów, których autorami są uczniowie i studenci Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, II. Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika, Gimnazjum Nr 46, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
Eksperymentalna publikacja, której źródeł należy szukać u E. Jandla i E. Gomringera – austriackich prekursorów gatunku, jakim jest „poezja konkretna’, powstała na bazie współpracy środowisk osób pełno- i niepełnosprawnych, propaguje nie tylko dorobek literacki w obrębie dwóch języków, lecz również integracyjny model działalności środowisk osób niepełnosprawnych oraz ich pełnosprawnych kolegów.
Słowa, litery, sylaby... Optyka, ornamentyka, struktura to tylko niektóre elementy składowe ‘poezji wizualnej’ – bez wątpienia zjawiska o charakterze marginalnym w literaturze światowej. Zarówno eksperci, jak i laicy niejednokrotnie stawiają sobie nawet pytanie, czy można ją w ogóle uznać za literaturę i czy egzystencja tej formy nie zakończy się uznaniem jej za niedorzeczność, figiel lub czystej formy eksperymentalizm.
Autorzy położyli nacisk na kształtowanie języka, subtelności i różnic kulturowych oraz przełamywanie barier w obrębie języka pisanego.
Publikacja znajduje swoje zastosowanie m.in. podczas ćwiczeniach o charakterze komunikacyjnym na różnych poziomach zaawansowania.
/publikacja dostępna w bibliotece szkolnej/