K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Rybka Jolanta, Działalność Punktu Konsultacyjnego przy Oddziale Dzieci i Młodzieży Głuchoniewidomej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy, "Usłyszmy i Zobaczmy" 2002, nr 4

Artykuł omawia działalność Punktu Konsultacyjnego utworzonego we wrześniu 1998 roku dla rodziców dzieci głuchoniewidomych z terenu całego kraju. Omówiona została praca zespołu specjalistów, którzy zapraszają dziecko wraz z rodzicami na jednodniowe konsultacje diagnostyczno - oceniające,

 podczas których wnikliwie badają dziecko w aspekcie jego funkcjonowania w różnych dziedzinach rozwoju. Badany jest poziom czynności samoobsługowych, sprawność w zakresie motoryki małej i dużej oraz możliwości percepcji słuchowej i wzrokowej. W wyniku przeprowadzonej diagnozy zespół opracowuje i przekazuje rodzicom zalecenia do dalszej pracy w domu oraz wskazania do innych konsultacji specjalistycznych.
Na bezpłatne konsultacje można zgłaszać się przez cały rok szkolny kontaktując się przedtem telefonicznie z koordynatorami Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Głuchoniewidomej.