K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

okladka ksiazkiHanna Rudomska,
Niektóre trudności w uzyskiwaniu samodzielności przez młodzież głuchoniewidomą
w: Sołtysiak T., Karwowska M. (red.), Polska
młodzież – zagrożenia, zaburzenia w aktualnej
rzeczywistości społecznej, Bydgoszcz 2001.

W artykule ukazano utrudnienia, na jakie napotyka jednostka głuchoniewidoma w uzyskiwaniu samodzielności. Poruszono w nim zagadnienia związane z trudnościami w komunikowaniu się, z otoczeniem, orientacją w przestrzeni oraz problemami wynikającymi z konieczności wykonywania czynności życia codziennego. Zwrócono również uwagę na fakt, iż stopień usamodzielnienia w głównej mierze zależy od stopnia uszkodzenia poszczególnych zmysłów – wzroku i słuchu, okresu w rozwoju ontogenetycznym, w którym jednostka pozbawiona została możliwości odbioru bodźców wzrokowych i słuchowych, a nade wszystko czy utracie wzroki i słuchu towarzyszą jeszcze jakieś dodatkowe dysfunkcje. Ponadto ukazano specyfikę pracy w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Głuchoniewidomej specjalizującym się w kształceniu i przygotowywaniu do samodzielnego życia uczniów z równoczesnym uszkodzeniem receptora wzroku i słuchu oraz z dodatkowymi niepełnosprawnościami. Przedstawiono trudności, na jakie napotykają uczniowie, nauczyciele i wychowawcy, które w dużej mierze spowodowane są faktem późnej diagnozy i nieprawidłowościami w oddziaływaniu środowiska rodzinnego.