K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

okladka ksiazkiKrystyna Klugiewicz, Hanna Rudomska
Dzieci głuchoniewidome
w: Walczak G. (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem z dodatkowymi niepełnosprawnościami. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, Warszawa 2005.

Artykuł stanowi kompendium wiedzy dotyczącej funkcjonowania dzieci głuchoniewidomych. Ukazano w nim problemy rodziny, w której pojawia się dziecko z równoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu oraz wskazano niektóre formy pomocy rodzicom. Zwrócono uwagę na konieczność pełnej diagnozy dziecka głuchoniewidomego, nie tylko pod względem medycznym, psychologicznym i pedagogicznym, ale również pod względem funkcjonalnym. Przedstawiono narzędzia badawcze wraz z przykładami zadań diagnozujących dziecko w poszczególnych sferach rozwoju. Podano wskazówki, jak planować pracę z dzieckiem głuchoniewidomym z uwzględnieniem jego możliwości psychofizycznych. Omówiono: wybrane metody komunikowania się z osobami z równoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu, zasady nauki orientacji w przestrzeni oraz samodzielnego poruszania się oraz ukazano jak uczyć dzieci głuchoniewidome wykonywania czynności dnia codziennego. Na koniec wymieniono instytucje wraz z adresami i telefonami, które zajmują się problematyką osób głuchoniewidomych.