K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Jak ważną rolę w życiu człowieka stanowią zmysły mogli się uczniowie naszej szkoły przekonać podczas zajęć warsztatowych w Polednie. Uczestniczyli oni w interaktywnych zajęciach w muzeum przyrodniczym oraz zespole parkowym Poledno.

Podczas zajęć, w których poznawali cechy kontynentów oraz faunę i florę wykorzystywali dostępne zmysły jak dotyk, słuch, wzrok, węch. Były to zajęcia prowadzone aktywnie wykorzystujące wiedzę z różnych dziedzin przyrodniczych. 
W kolejnej części prowadzone były zajęcia terenowe zwracające uwagę na jakość powietrza, charakterystyczną florę i faunę danego miejsca oraz środowiska wodne i lądowe prowadzone przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Wycieczka ta w ciekawy sposób miała zainteresować uczniów problematyką przyrodniczą oraz zrealizować projekt Ekologia Ptaków BSP UNESCO.