K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Kampania społeczna ,, Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie" dobiegła końca, jednak zgodnie z działaniami określonymi w regulaminie, przyznajemy Certyfikaty szkołom, przedszkolom i placówkom, których nazwy zamieszczamy poniżej. Zostają one włączone do wykazu instytucji Przyjaznych Osobom Niewidomym.
Przypominamy, że Certyfikat jest ważny przez rok, więc serdecznie zapraszamy do podjęcia działań w następnej edycji kampanii.

Nr certyfikatu

Nazwa szkoły

161.

Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Wandy Szuman w Toruniu

woj. kujawsko-pomorskie

162.

Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima 

w Kołobrzegu, woj. zachodniopomorskie

163.

Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu

woj. kujawsko-pomorskie

164.

Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich

woj. pomorskie

165.

Przedszkole Ekologiczno – Językowe „Poziomka” we Włynkówku

woj. pomorskie

166.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, 

woj. kujawsko-pomorskie

167.

Szkoła Podstawowa im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie

woj. kujawsko-pomorskie