K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

INTERNAT SZKOLNY
zapewnia:
• całodobową opiekę pedagogiczną w grupach wychowawczych liczących 8 -10 osób,
• bezpłatny pobyt,
• całodzienne wyżywienie w atrakcyjnej cenie (opłata uwzględniająca sytuację materialną rodziny),
• zakwaterowanie w kilkuosobowych pokojach,
• opiekę medyczną,
• pomoc w nauce szkolnej,
• wsparcie materialne potrzebującym,

możliwość korzystania z:

• pracowni komputerowej,
• kuchenki,
• świetlic ze sprzętem audiowizualnym,
• siłowni,
• sali gimnastycznej,

zajęcia rewalidacyjne i uczestnictwo w kołach zainteresowań:
• orientację przestrzenną,
• zajęcia z zakresu profilaktyki,
• zajęcia taneczne,
• zajęcia z kręgli i bowlingu,
• gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną,
• basen- naukę pływania,
• zespół wokalno-muzyczny,
• biblioterapię,
• koło "Radiowęzła Szkolnego",
• koło plastyczne,
• koło "Fantasy",
• koło "Gier planszowych",
• koło turystyki pieszej "Stonoga",
• koło szachowe,
• koło origami,
• koło „Miłośników Teatru",
• koło Unii Europejskiej,

działalność w Młodzieżowej Radzie Internatu i jej sekcjach:
• kulturalno – oświatowej,
• higieniczno – porządkowej,
• żywieniowej,
• sportowej
dobrą, wspólną zabawę podczas:

• biwaków, wycieczek,
• turnusy rehabilitacyjne,
• festyny i imprezy okolicznościowe,
• wyjścia na imprezy kulturalne i sportowe,
• spotkania z wybitnymi ludźmi.

ATUTY INTERNATU

• realizacja programów autorskich,
• ścisła współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę i zajmującymi się profilaktyką,
• kompleksowa pomoc w uzyskiwaniu pomocy materialnej,
• indywidualizacja pracy opiekuńczo - wychowawczej i rewalidacyjnej,
• internat gwarantuje pełne bezpieczeństwo wychowankom niewidomym, słabo widzącym i głuchoniewidomym,
• szkoły, warsztaty oraz internat znajdują się w centrum miasta (blisko PKP, PKS),
• systematyczna współpraca na płaszczyźnie dom rodzinny- szkoła- internat,
• uczestnictwo w ogólnopolskich akcjach: „Tydzień kolorów”, „Góra grosza", „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" i innych.

OPIS FUNKCJONOWANIA INTERNATU

Internat umożliwia pobyt uczniom zamieszkałym w różnych zakątkach Polski. Mogą przebywać w nim wychowankowie od młodszego wieku szkolnego do końca nauki szkolnej (24 lat). Opieka w internacie jest zapewniona w czasie trwania roku szkolnego, z wyłączeniem ferii zimowych, wakacji i przerw świątecznych. Obecnie jest 17 grup wychowawczych: pięć grup dziewcząt, dziesięć grup chłopców i dwie grupy dzieci głuchoniewidomych. Wszystkie grupy dobrane są w taki sposób, ażeby wychowankowie do nich należący byli zbliżeni wiekowo. W każdej z nich przebywa pod opieką specjalistów około 8-10 osób. Wszyscy wychowawcy realizujący pracę opiekuńczo-wychowawczą, posiadają odpowiednie wykształcenie pedagogiczne i przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej- tyflopedagogikę. W internacie dzieci objęte są stałą opieką wychowawczą. W czasie godzin lekcyjnych sprawowany jest dyżur nad podopiecznymi, którzy idą do szkoły o późniejszej porze, kończącymi wcześniej lekcje, a także osobami chorymi. Po lekcjach, w internacie zaczynają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, w czasie których wychowawcy organizują zajęcia grupowe i indywidualne, wychodzą z wychowankami na spacer, pomagają odrabiać lekcje i rozwiązywać różnorodne problemy.
Praca wychowawczo – opiekuńczo – rewalidacyjna w internacie ukierunkowana jest na pomoc podopiecznym związaną z pobytem poza domem rodzinnym, zapewnienie powodzenia w nauce szkolnej, wspomaganie rozwoju umysłowego podczas nauki, a także rozwijanie innych umiejętności i typów zachowań - koniecznych do lepszego funkcjonowania wychowanków w środowisku.
ZG