K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

 

time

This is our time (To jest nasz czas) to projekt skierowany między innymi do uczniów Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Projekt poszukuje skutecznych i innowacyjnych sposobów umożliwienia młodym ludziom z różnych kultur i krajów bezpośredniego komunikowania się na bieżące sprawy. Jest to program realizowany w języku angielskim. Corocznie tematem dyskusji jest inny problem. W tym roku projekt skoncentrowany był na prawach młodych ludzi, czystości wód oraz światowym kryzysie uchodźców. Projekt zakłada głównie komunikację online w formie blogów, forum i wideokonferencji, ale daje również inne możliwości aktywności. W naszej szkole zdecydowaliśmy się na zorganizowanie wydarzenia lokalnego oraz na wideokonferencję.
Kierując się ideą „Myśl globalnie, działaj lokalnie” propagowaną przez organizatorów Time Project, z inicjatywy pani Grażyny Borakiewicz odwiedził nas popularny autor książek przygodowo-podróżniczych dla dzieci, pan Łukasz Wierzbicki. Spotkanie zostało nagłośnione przez lokalne media:
http://bydgoszcz.wyborcza.pl oraz http://www.radiopik.pl
Nasze działanie lokalne miało na celu wsparcie społeczności szkolnej K-PSOSW nr 1. Jego założeniem była pomoc uczniom niepełnosprawnym w otwarciu się na świat, wzmocnienie wiary we własne możliwości oraz motywowanie aby nie poddawać się w obliczu problemów. Spotkanie odbyło się 04.04.2019 i było przeznaczone głównie dla uczniów szkoły podstawowej oraz klas terapeutycznych i szkoły przysposabiającej do pracy. Uczestniczyli w nim także uczniowie klasy 2 liceum ogólnokształcącego, aby opowiedzieć o tym wydarzeniu podczas wideokonferencji ze szkołami z Rumunii i Chorwacji, która miała miejsce dnia 12.04.2019 o godzinie 13 czasu uniwersalnego ( w Polsce godzina 15).
Wideokonferencja odbyła sę za pośrednictwem komunikatora internetowego Google Hangouts i poprzedzona została dwoma spotkaniami technicznymi online, aby uczestniczący w niej nauczyciele mogli poznać się nawzajem i przygotować się pod kątem technicznym. Głównym tematem spotkania były prawa młodych ludzi. Uczniowie z Chorwacji zapoznali nas z sytuacją młodzieży w ich kraju i na całym świecie. Następnie uczniowie K-PSOSW nr 1: Krystian Nowacki i Kamil Byczyński z klasy 2 LO oraz Mateusz Szulc z klasy 3LO pod opieką nauczycieli języka angielskiego mgr Anny Michalskiej i Katarzyny Giłki przedstawili naszą szkołę prezentując maszynę brajlowską. Zostało to bardzo pozytywnie przyjęte zwłaszcza przez uczniów szkoły z Rumunii, która jest również placówką edukacyjną dla uczniów słabo widzących i niewidomych. Nasi uczniowie skoncentrowali się na idei wolności i odwadze w dokonywaniu własnych wyborów oraz realizacji swoich ambicji. Jako przykład posłużyło im spotkanie z panem Łukaszem Wierzbickim, gdzie doświadczyli wspaniałej atmosfery, oraz poczuli, że mają również prawo walczyć o swoje marzenia. Poczuliśmy niesamowitą więź z uczniami z Rumunii, gdy opowiadali o swoim życiu. Choć dzieliło nas wiele kilometrów, mieliśmy wrażenie, że wiele nas łączy. Po części oficjalnej wideokonferencji uczniowie dzielili się ze sobą swoimi zainteresowaniami. Rozmawiali o muzyce, grach komputerowych, podróżach. Zastanawiali się również, czy czują się związani ze swoimi nauczycielami, oraz czy są wolni w szkole. Po półgodzinie szkoła z Chorwacji pożegnała się z nami, gdyż mieli zaplanowane kolejne spotkanie. Jednakże pozostali uczestnicy nie chcieli jeszcze kończyć wideokonferencji, dlatego trwała ona godzinę zegarową i pozostawiła w nas nie tylko ogromną satysfakcję, ale również perspektywy współpracy międzynarodowej podczas realizowania kolejnych projektów edukacyjnych.


Dnia 4.04. odbyło się spotkanie z Łukaszem Wierzbickim - autorem popularnych książek podróżniczo-przygodowych dla dzieci. Pan Łukasz opowiedział uczniom klas 1-6 SP oraz SPDP o niesamowitych przygodach bohaterów swoich książek. Podkreślił, że wszystkie bazowane są na prawdziwych wydarzeniach. Szczególnie skupił się na swojej ostatniej książce „Ocean to pikuś”. Spotkanie obfitowało w wrażenia odbierane za pomocą wielu zmysłów. Uczniowie słuchali odgłosów oceanu, czuli zimną wodę na swojej skórze, dotykali pluszowych ryb oraz wąchali liofilizowane jedzenie, którym żywił się bohater książki. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO „This is our time”, który ma na celu skupienie się na ważnych tematach w danej społeczności. To jest nasz czas. To jest nasz czas, żeby wzmacniać wiarę we własne siły. To jest nasz czas, żeby budować pozytywny obraz samego siebie. To jest nasz czas, żeby uczyć się wytrwałości i nie poddawać się w obliczu problemów. Bo jak powiedział Aleksander Doba, bohater książki „Ocean to pikuś”: „Każdy z was pewnego dnia pożegluje, jak ja w nieznane”.