K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Jako że K-P SOSW nr 1 im. L. Braille’a należy do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO obejmującej swoim zasięgiem szkoły na całym świecie, mieliśmy okazję uczestniczyć w Międzynarodowej Konferencji „O potrzebie edukacji medialnej”. Konferencja odbyła się w Warszawie dnia 15.11.2018 dzięki współpracy komitetu UNESCO oraz Filmoteki Narodowej, a także dofinansowaniu przez Ministerstwo Kultury. Prelegenci z: Kenii, Francji, Łotwy, Słowenii, Kanady, Finlandii i Polski podjęli się wieloaspektowej analizy tematu mediów i edukacji.

Sednem istnienia UNESCO jest wspieranie wolnego przepływu idei, do czego idealnym narzędziem wydają się być media. Ponadto, jednym z zadań Szkoły jest również uczenie budowania relacji. Realizacji tego celu może służyć edukacja medialna. Nauczyciele powinni przygotować swoich uczniów do konfrontacji z życiem, dać nadzieję na przyszłość, oraz uczyć ich, jak zaistnieć i wyrazić siebie w świecie. Trudno jednak nie dostrzec faktu, że postęp technologiczny stanowi konkurencję dla Szkoły. Młodzi ludzie wiedzą więcej o świecie niż poprzednie pokolenia, ale mniej świat rozumieją. Według badań młodzież w Europie spędza 7-8 godzin dziennie w Internecie. Wzrasta liczba mediów do komunikacji, ale pogarsza się jakość komunikacji. Istnieje ogromna potrzeba uczenia krytycznego myślenia oraz przygotowania do bycia świadomym użytkownikiem mediów, w które, czy tego chcemy, czy nie, jesteśmy uwikłani.
W konferencji udział wzięły i reprezentowały naszą szkołę na arenie międzynarodowej mgr Magdalena Hawryłkiewicz i mgr Katarzyna Giłka.
Publikacja na temat edukacji medialnej dostępna jest w formie elektronicznej przez stronę
www.unesco.pl/publikacje-unescounesco