K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Logo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży

Projekt pt „W stronę dojrzałości” od września 2018 roku realizowany był na terenie naszego Ośrodka w formie warsztatów dla młodzieży dotyczących zdrowia prokreacyjnego. Odbywały się one w ramach 6. celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia pt. „Poprawa zdrowia prokreacyjnego” jako zadania zleconego przez Ministra Zdrowia. Zawarte w nim działanie 2. obejmuje: „Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym”.
Udział w warsztatach brała młodzież z Technikum Masażu, Kelnera, Liceum Ogólnokształcącego. W kameralnym gronie ok 10 osób podejmowaliśmy rozmowy, dyskusje, szukaliśmy odpowiedzi na pytania dotyczące cielesności człowieka, jego seksualności, małżeństwa, rodziny, stylu życia wpływającego np. na płodność…Prowadzącym warsztaty była Pani Ania Myszko.
Program warsztatów zawierał:
MODUŁ I WPROWADZENIE
Tematy zajęć:
• Każdy krok ma znaczenie.
• Styl życia a zdrowie prokreacyjne.
• Wczesna inicjacja seksualna a zdrowie prokreacyjne.
• Uwaga! Choroby przenoszone drogą płciową.
MODUŁ II TAJEMNICE LUDZKIEJ PŁODNOŚCI
Tematy zajęć:
• Płodność wskaźnikiem zdrowia prokreacyjnego.
• Planowanie rodziny.
• Metody planowania rodziny.
• Troska o rozwój dziecka poczętego.
MODUŁ III A KIEDY PŁODNOŚĆ ZAWODZI…
Tematy zajęć:
• Niepłodność.
• Ochrona zdrowia prokreacyjnego.
MODUŁ IV PODSUMOWANIE
Tematy zajęć:
• Wygrać życie!

Niedługo c.d. wraz z wnioskami wynikającymi z ankiet na zakończenie projektu…
Autor: Anna Myszko