K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy w dniu 26.04.2016 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 planuje organizację szkolenia dla nauczycieli,

wychowawców, pedagogów pracujących z dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy nt. funkcjonowania dziecka niewidomego i słabo widzącego, specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niewidomych i słabo widzących, zapoznanie z metodami i formami, pracy tyflo-dydaktyczno-wychowawczej, rewalidacyjnej i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka oraz prezentacja specjalnych pomocy tyflodydaktycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego i tyfloinformatycznego . Tematyka zajęć uzależniona będzie od indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez uczestników szkolenia.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny a na zakończenie otrzymają Państwo zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Zgłoszenie do udziału w szkoleniu proszę przesłać na adres mailowy: e.kajko(at)braille.bydgoszcz.pl

Wszelkich informacji dotyczących szkolenia udziela:
Ewa Kajko tel. 52/ 322-17-87 wew. 337 lub 694-455-486
(fax 52/ 322-76-25)

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!!!