K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” dobiegła końca, choć sprawozdania z działań nadal napływają. Do tej pory wpłynęły 133 relacje, co pozwala określić liczbę uczestników na ponad 26000 osób. Za wszystko serdecznie dziękujemy! Przyznane Certyfikaty zostały wysłane do uczestników pocztą tradycyjną, logo Certyfikatu przesłano na adresy elektroniczne z których napływały sprawozdania.

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus zaprosiło 24 przedstawicieli szkół, przedszkoli i placówek wyróżnionych za działania w ramach kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” na uroczystość wręczenia Certyfikatów „Szkoła Przyjazna Osobom Niewidomym” połączoną z otwarciem „Miasteczka Bezpiecznego Bohatera”, która odbyła się 6 grudnia 2017 roku w auli K-PSOSW nr 1.

Na spotkanie przybyło wielu znamienitych gości, przedstawicieli władz oświatowych, samorządowych, uczelni, policji, PFRON, szkół i innych instytucji. Podczas uroczystości nastąpiło podsumowanie kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”. Przedstawiono także założenia „Miasteczka Bezpiecznego Bohatera”, nastąpiła jego uroczysta inauguracja. Goście mieli możliwość zwiedzania najstarszego w Polsce Ośrodka kształcącego dzieci niewidome i słabowidzące. Spotkanie zakończyło się uroczystym poczęstunkiem.
Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!" jest efektem działań społecznych tyflopedagogów, pracowników Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy. Wszystkim bardzo dziękujemy za wielkie zaangażowanie i wspieranie przedsięwzięcia!
Projekt „Miasteczko Bezpiecznego Bohatera” został dofinansowany z Rządowego Programu „Bezpieczna+”.
(Z.G.)