K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Już po raz kolejny uczniowie klas IV-VII SP nr 53 przystąpili do konkursu językowego „Słowa, słówka i półsłówka" zorganizowanego na terenie placówki. Uczestnicy mogli się przekonać, że język polski to nie tylko środek komunikacji, którym posługujemy się na co dzień lub jeden z przedmiotów w szkole, ale również dobra zabawa.

Celem konkursu było doskonalenie znajomości języka polskiego oraz upowszechnianie kultury językowej wśród uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej. Była to także możliwość sprawdzenia w atrakcyjny sposób zdobytych wiadomości i umiejętności, jak również kształcenia umiejętności pracy zespołowej.
Zadania konkursowe zostały opracowane na bazie wymaganego materiału ortograficznego z zakresu programu klas IV-VII. W zabawie brały udział sześcioosobowe drużyny.
Uczniom gratulujemy i życzymy wytrwałości oraz dalszych sukcesów w zgłębianiu wiedzy. Konkurs odbył się w dniu 15 listopada 2017 roku, a został przygotowany przez mgr Lidię Murlik, mgr Katarzynę Nehring-Siuda oraz mgr Jarosława Gadzałę.
/KN-S/