K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Jak być darem dla innych? O tym opowiadali nam wolontariusze z „WIATRAKA”, tzw. GPS-y. Tajemnicza nazwa GPS, tylko pozornie związana z turystyką, zawiera trzy zasady, którymi ci pełni zapału i entuzjazmu młodzi ludzie chcą kierować się w życiu… Gotowość, Przyjaźń, Służba. W swojej nazwie i działalności odwołują się również do swojego patrona – Jana Pawła II (Giovanni Paolo Secondo).

Zaproszeni goście podzielili się z nami doświadczeniem bycia wolontariuszem w sprawach wielkich i małych. Przygotowali dla nas też niespodziankę… Pod krzesłami niektórych z nas były przyklejone koperty z „Darem”, który można było zachować dla siebie, podzielić się z innymi lub wyrzucić. Podobnie jak w życiu, bo przecież każdy z nas ma w sobie „Dar”, którym może służyć innym sprawiając im radość.
Również my chcieliśmy obdarować czymś gości… Stąd po spotkaniu na auli pod przewodnictwem pani Justyny Kranc, GPS-y zostały wprowadzone w tajniki życia osób niewidomych… Nalewali w goglach wodę do szklanki, pisali na maszynie brajlowskiej swoje imię, próbowali odczytywać rysunki wypukłe, rozpoznawać monety i banknoty…
Spotkanie to odbyło się 26.10.2016 roku w ramach XVI Dnia Papieskiego i miejmy nadzieję, zachęciło uczestników do czynienia dobra w różnej postaci.
Organizator : Anna Myszko