K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Logo UNESCOW dniu 22 lutego 2016r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy odbędzie się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego pod patronatem UNESCO.

Celem przedsięwzięcia jest uświadomienie ważnej roli języka polskiego jak i innych w życiu codziennym każdej jednostki, jak i społeczeństwa oraz trudności jakie należy pokonać, aby prawidłowo się nim posługiwać.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Hasłem przewodnim jest „Włączanie do i za pomocą edukacji. Język ma znaczenie.”
W programie zostaną przedstawione prezentacje multimedialne o języku, łamańce językowe czyli trudne wyrażenia, piosenki oraz przedstawienia „Profesor ortografii”, „Radio las”.
To wydarzenie będzie dotyczyło wszystkich szkół, przez co stanie się bardzo ważne w naszej szkole.

Koordynator UNESCO
mgr Magdalena Hawryłkiewicz