K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Drogi Rodzicu!

Odgrywasz nieocenioną rolę w procesie podejmowanych wyborów edukacyjno-zawodowych własnego dziecka. Nasza szkoła towarzyszy Twojemu dziecku na ścieżce edukacyjnej w kreowaniu jego przyszłego życia zawodowego.

W szkole działa Ośrodek Kariery w ramach którego:
•Współpracujemy z takimi instytucjami jak: Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Centrum Kształcenia Ustawicznego, PUP i inne...
•Organizujemy imprezy szkolne przybliżające rynek pracy.
•Prowadzimy poradnictwo indywidualne i grupowe.
•Wspieramy uczniów w podejmowaniu decyzji wyboru szkoły i zawodu.
•Udzielamy informacji edukacyjno-zawodowej.
•Oferujemy konsultacje dla rodziców.

Włącz się do działań:
•Jeśli wykonujesz zawód, który lubisz.
•Ktoś z twojego otoczenia może mieć coś cennego do przekazania młodzieży.
•Masz pasję i chcesz podzielić się własnym doświadczeniem zawodowym.

Konsultacje odbywają się podczas dyżuru doradcy zawodowego po uprzednim skontaktowaniu się.

Materiały dla rodziców:
Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum
http://www.koweziu.edu.pl/download.php?plik=KOWEZiU_Jak_pomoc_rozwijac_skrzydla.pdf