K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Zmieniające się obecnie bardzo dynamicznie wymagania rynku pracy oraz wysokie bezrobocie stały się dla nas wyzwaniem przy tworzeniu SzOK-u.
Młodzież coraz częściej zadaje sobie pytania:
Jaki jestem?
Jaki jest świat pracy? Jak się w nim poruszać?
Jak zrealizować marzenia?
Dlatego uczniom potrzebna jest wiedza, która pozwoli im podjąć właściwe decyzje zawodowe.
Szkolny Ośrodek Kariery to miejsce, w którym uczniowie mogą zaplanować ścieżkę własnej kariery zawodowej, poprzez poznanie zasad rządzących rynkiem pracy. Cele i zadania Szok-u zostały opracowane na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego i skierowane są do całej społeczności szkolnej oraz rodziców uczniów.

Przyjdź do Szkolnego Ośrodka Kariery!
1. Pomogę Ci określić predyspozycje zawodowe.
2. Pomogę Ci dokonać trafnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej.
3. Przygotuję Cię do rozmowy telefonicznej i kwalifikacyjnej w sprawach zatrudnienia.
4. Udostępnię posiadane zasoby informacji zawodowej