K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

 Czas nauki wynosi 4 semestry. Szkoła przeznaczona dla absolwentów liceum kształci w zawodach: technik administracji i technik tyfloinformatyk. Stwarza osobom z dysfunkcją wzroku duże szanse na zatrudnienie w biurach, urzędach lub na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług administracyjnych oraz tyfloinformatycznych.