K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Knychała Jacek: „Trudności związane z adaptacją pomocy dydaktycznych przeznaczonych do nauczania języka niemieckiego w przypadku uczniów słabo widzących i niewidomych – wskazówki praktyczne.” W: „Adaptacja pomocy w nauce języków obcych osób niewidomych i słabo widzących.” Praca zbiorowa pod redakcją Kornelii Czerwińskiej. (s. 70-81). Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. Warszawa 2008.

Autor w swoim artykule zwraca uwagę na trudności przy adaptacji pomocy dydaktycznych służących do nauczania języka niemieckiego, przeznaczonych dla uczniów z dysfunkcją wzroku.

Czytaj więcej...

Knychała Jacek; Domańska Joanna; Happe Hans Ulrich; Krohe Thorsten; Szankowski Łukasz; Wedder Paweł: Fabeln des 21. Jahrhunderts – Bajki XXI wieku. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, II. Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2006.

Dziewiąty numer niemiecko-polskiej publikacji PALETTE pt.: „Fabeln des 21. Jahrhunderts – Bajki XXI wieku” to kolejny efekt wieloletniej współpracy trzech zaprzyjaźnionych instytucji jakimi są: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Liceum nr 2 im. M. Kopernika oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...