K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Rybka Jolanta, Działalność Punktu Konsultacyjnego przy Oddziale Dzieci i Młodzieży Głuchoniewidomej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy, "Usłyszmy i Zobaczmy" 2002, nr 4

Artykuł omawia działalność Punktu Konsultacyjnego utworzonego we wrześniu 1998 roku dla rodziców dzieci głuchoniewidomych z terenu całego kraju. Omówiona została praca zespołu specjalistów, którzy zapraszają dziecko wraz z rodzicami na jednodniowe konsultacje diagnostyczno - oceniające,

Czytaj więcej...

Rybka Jolanta, Warsztaty metodyczne dla rodziców dzieci głuchoniewidomych, "Nasze dzieci" 2004, nr 2
Artykuł omawia interesującą formę współpracy z rodzicami dzieci głuchoniewidomych - warsztaty metodyczne. Odbywają się one raz lub dwa razy do roku.

Celem warsztatów jest pomoc rodzicom w poznaniu i zrozumieniu własnego dziecka, przedstawienie form i metod pracy z nim oraz wymiana doświadczeń z innymi rodzicami. Podczas tych spotkań rodzice są zapoznawani z problematyką osób głuchoniewidomych oraz odbywają warsztaty metodyczne i indywidualne konsultacje ze specjalistami, pokaz filmów, nauka języka migowego.
Przyjęte formy współpracy z rodzicami dzieci głuchoniewidomych w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Głuchoniewidomej zostały na stałe wpisane w harmonogram organizacji roku szkolnego (red.).