K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Truszczyński Bartosz; Knychała Jacek: Skuteczni jak w Norwegii. Język bez książek. w: Express Bydgoski. 5/6.06.2004.

Artykuł przedstawia bliżej problematykę nauczania języków obcych na przykładzie niewidomej od urodzenia Agnieszki Mularewicz – uczennicy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ośrodku im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. W artykule zaprezentowano pokrótce dotychczasowe kontakty i językowe dokonania Agnieszki (ex aequo I miejsce w konkursie poezji i prozy w konkursie organizowanym przez NKJO Bydgoszcz), z uwzględnieniem specyfiki metodyki pracy na zajęciach lekcyjnych oraz wspomagania uczennicy szczególnie uzdolnionej językowe poprzez zajęcia pozalekcyjne w ramach kół zainteresowań i wolontariatu.

Knychała Jacek; Górna Aleksandra; Happe Hans Ulrich: „Konkrete Poesie – Poezja Konkretna”. (Wyd.) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych przy współpracy: II. Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika, Gimnazjum Nr 46, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy, Miasto Bydgoszcz, Lions Club Jüllich. Bydgoszcz 2002.

Czytaj więcej...