K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Knychała Jacek: „Trudności związane z adaptacją pomocy dydaktycznych przeznaczonych do nauczania języka niemieckiego w przypadku uczniów słabo widzących i niewidomych – wskazówki praktyczne.” W: „Adaptacja pomocy w nauce języków obcych osób niewidomych i słabo widzących.” Praca zbiorowa pod redakcją Kornelii Czerwińskiej. (s. 70-81). Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. Warszawa 2008.

Autor w swoim artykule zwraca uwagę na trudności przy adaptacji pomocy dydaktycznych służących do nauczania języka niemieckiego, przeznaczonych dla uczniów z dysfunkcją wzroku.

Podkreśla niewystarczającą znajomość metod i technik pracy z osobami słabo widzącymi i niewidomymi. Wskazuje na rolę elektronicznego zapisu materiałów w procesie nauczania języka obcego. Podejmuje on także opartą na własnych doświadczeniach praktyczną próbę zaprezentowania wybranych technik adaptacyjnych w oparciu o stosowany na zajęciach podręcznik. Autor podkreśla, jak istotną rolę w tworzeniu pomocy dydaktycznych do nauki języka niemieckiego odgrywa ujednolicenie techniki zapisywania i przetwarzania materiałów służących do wydruku w brajlu oraz powiększonym druku.
/publikacja „Adaptacja pomocy w nauce języków obcych osób niewidomych i słabo widzących” Praca zbiorowa pod redakcją Kornelii Czerwińskiej. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. Warszawa 2008. jest dostępna w bibliotece szkolnej/