K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Knychała Jacek: Gespräch mit einem Blinden über die Farben... – Rozmowa z Niewidomym o kolorach... W: Practitioners’ Forum – Forum Praktyków 2006. Materiały konferencyjne. (s. 40-43). Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Bydgoszcz 2006.
Autor w swoim artykule pt.: „Gespräch mir einem Blinden über die Farben... – Rozmowa z Niewidomym o kolorach...” (w: „Practitioners’ Forum – Forum Praktyków 2006. Materiały konferencyjne.” (s. 40-43) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Bydgoszcz 2006.)

zajmuje się problematyką nauczania języka niemieckiego wśród uczniów niewidomych oraz słabo widzących. Wskazuje na trudności wynikające ze specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz niewystarczającą znajomość zasad ortodydaktyki. Pokrótce przedstawione zostały również sposoby i możliwości techniczne pozwalające na przygotowanie przez nauczycieli tekstów dla osób z dysfunkcją wzroku, uczących się języków obcych. Wskazuje również nauczycielom uczącym w szkołach publicznych, jak „nie bać“ się pracy z osobą słabo widzącą oraz udziela kilku wskazówek dotyczących specyfiki pracy (nie tylko na zajęciach stricte językowych) z uczniem z dysfunkcją wzroku.
/publikacja „Practitioners’ Forum – Forum Praktyków 2006. Materiały konferencyjne.” Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Bydgoszcz 2006. jest dostępna w bibliotece szkolnej/