K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

mistrz zawodu

„MISTRZ ZAWODU – MOJA PEŁNOSPRAWNOŚĆ NA RYNKU PRACY”

Zapraszamy nauczycieli i uczniów Ośrodka do wzięcia udziału w projekcie realizowanym od kwietnia 2021 roku do grudnia 2022.

Co oferujemy:

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH (szkoła branżowa I i II stopnia, technikum, szkoła policealna)
Podczas udziału w projekcie otrzymasz:
 miesięczny płatny staż 1750 zł (możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego)
 podniesienie kwalifikacji na kursach zawodowych
 wsparcie specjalistów przez cały projekt (doradca zawodowy, coach i inni specjaliści)
 wsparcie w przygotowaniu do egzaminu zawodowego (w zawodzie ślusarz, kelner, mechanik monter maszyn i urządzeń, tyfloinformatyk)
 wsparcie w przygotowaniu do egzaminu maturalnego (dodatkowe zajęcia z polskiego, matematyki i angielskiego)
 warsztaty budujące kluczowe kompetencje na rynku pracy (językowe oraz komunikacyjne)
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Warunkiem udziału jest status ucznia ośrodka oraz wiek w przedziale 17-24 lata.
DLA NAUCZYCIELI K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy
 kursy kwalifikacyjne, szkolenia zawodowe
 studia podyplomowe
 szkolenia branżowe u pracodawcy

KONTAKT: 509 868 986
Zgłoszenia przyjmujemy na adres mailowy: mistrz-zawodu(at)braille.bydgoszcz.pl
PROJEKT JEST REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 – EFS
PRIORYTET: INNOWACYJNA EDUKACJA