K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Zajęcia realizowali uczniowie naszego Ośrodka na różnych poziomach edukacyjnych przygotowane przez nauczycieli wychowania fizycznego.
Obszar 1
Lekcje ciekawe i atrakcyjne
1. Doskonalenie toczenia piłki i padów obronnych w Goal Ballu.
mgr Patryk Thiede
Scenariusz i opis
Foto
Wideo
2. Zabawy pobudzające aktywność ruchową oraz ćwiczenia z zakresu gimnastyki korekcyjnej i rewalidacji u dzieci z dysfunkcją wzroku i niepełnosprawnością złożoną.
mgr Bogna Błaszczak – Szypura
Scenariusz i opis
Foto
Wideo
Obszar 2
Zajęcia alternatywne
1. Przygotowania do zawodów na ergometrze wioślarskim.
mgr Tomasz Kowalik
Scenariusz
Foto
2. Poznajemy budowę roweru typu tandem oraz zasady bezpiecznego wsiadania, ruszania, jazdy i zatrzymywania się tego typu rowerem.
mgr Miłosz Szypura
Scenariusz
Foto
Obszar 5
Pozalekcyjne zajęcia sportowe
1. Bocce
mgr Beata Gałgańska
Opis
Foto
2. Zajęcia na basenie.
mgr Bernadetta Krupecka-Benramdane
Opis
Foto
3. Strzelectwo Laserowe
mgr Dorota Nowak
Opis
Foto