K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

W roku 1989r. powstał program „The Baltic Sea Project" -Bałtyk bez tajemnic ( BSP), który jest skierowany do szkół państw nadbałtyckich o zasięgu międzynarodowym.
Celem tego programu jest propagowanie edukacji ekologicznej oraz prowadzenie odpowiedniej polityki wobec środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania na nie: procesów produkcyjnych, ograniczenie ilości składowanych odpadów, minimalizację ilości odpadów technologicznych , dostarczanie usług przyjaznych dla środowiska , stałe zmniejszanie szkodliwego wpływu na środowisko , prowadzenie edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju , kształtowanie ekologicznego stylu życia oraz świadomości ekologicznej , propagowanie idei ochrony przyrody i środowiska w oparciu o posiadane zasoby przyrodnicze. Program jest twórczy i wszechstronnie rozwijający.
Nasza szkoła w 2002 roku przystąpiła do programu BSP. Chcąc realizować ten program powstało koło przyrodnicze BSP pod przewodnictwem koordynatora szkolnego tego programu mgr Magdaleny Hawryłkiewicz. Projekt ten nastawiony jest na empiryczność przez co pozwala poszukiwać, odkrywać, przeżywać i działać uczniom słabo widzącym i niewidomym w przedsięwzięciach ekologicznych. Umożliwia prowadzenie badań, opracowywanie wniosków z materiałów i poznawanie fachowej terminologii.
W tym programie zajęliśmy się :„Jakością Powietrza" - Air Quality , „Historią Środowiska" Enverimental History, Ekologią Ptaków- Bird Ecology.
Program „Jakości Powietrza" polega na badaniu przez uczniów stopnia zanieczyszczenia powietrza odpowiednimi metodami oraz sporządzaniu z tego raportów do koordynatora tego projektu. Naszym celem jest miasto Bydgoszcz oraz okolice w tym Myślęcinek.
W ramach projektu „Historia Środowiska" zajęliśmy się: Powstawaniem i biologią Parku Narodowego Bory Tucholskie oraz przepływającą przez ten teren rzeką Brdą. Dzięki temu uczniowie poznali historię i biologię Parku Narodowego Bory Tucholskie, dolinę i rzekę Brdę. Przekonali się jak wyglądał PNBT i rzeka Brda kiedyś, a jak dzisiaj. Nasza praca została nagrodzona przez zakwalifikowanie się do uczestnictwa w Konferencji Międzynarodowej w Koppelsberg w Niemczech w wyniku czego Ośrodek otrzymał Certyfikat The Baltic Sea Project.
Otrzymany certyfikat zachęcił nas do dalszej realizacji projektu. W ramach tego programu zajęliśmy się zagadnieniami związanymi z lasami z zakresu powszechnej ochrony, istnienia na terenie Leśnej ścieżki dydaktycznej - Białe Błota, powiększania zasobów leśnych, wykorzystywania jego funkcji.
Stworzyliśmy drugi projekt - Historia i powstanie Puszczy Bydgoskiej, z którego przesłaliśmy raport do koordynatora w Szwecji, koordynatora międzynarodowego. Nasza praca została nagrodzona ukazaniem się w czasopiśmie międzynarodowym Newsletter.
W ramach tego programu bierzemy też udział w konferencjach internetowych „Agenda 21", gdzie mamy możliwość wymiany poglądów na różne zagadnienia ekologiczne w krajach nadbałtyckich.
Uczestniczyliśmy w następujących warsztatach:

  1. Konferencji ekologicznej, gdzie zapoznaliśmy się z poszczególnymi projektami, metodami pracy oraz ich realizacją - Zamek Jana III Sobieskiego Rzucewo
  2. Konferencji Multimedialnej, na której mieliśmy możliwość poznawania i korzystania z osiągnięć współczesnej techniki- Katowice
  3. Warsztatach na temat Recyklingu, na których zdobyliśmy nowe wiadomości i umiejętności z tej dziedziny- Lubeca/ Niemcy
  4. Konferencji międzynarodowej, gdzie nastąpiła wymiana poglądów z zakresu ekologii-Złoty Potok
  5. Warsztatach szkoleniowych dla nauczycieli polskich szkół BSP pt
  6. „Różnorodność biologiczna na terenach przemysłowych Górnego Śląska"- Siewierz
  7. Warsztatach szkoleniowych z edukacji zrównoważonego rozwoju - Katowice.

Uczestniczyliśmy w konkursie plastycznym „ Badania fenologiczne w moim otoczeniu" , gdzie zdobyliśmy I miejsce i wyróżnienia oraz fotograficznym „Źródła energii w krajobrazach bałtyckich. Od Tatr po Bałtyk." otrzymaliśmy wyróżnienie.
Dalej na bieżąco działamy w tych projektach i realizujemy nowe przedsięwzięcia.
Obecnie zostaliśmy wytypowani do realizacji projektu" Chemiczna analiza wody" prowadzonego przez koordynatora w Finlandii.

Opracowała Koordynator szkolnego programu BSP UNESCO mgr Magdalena Hawryłkiewicz