K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

1.Metoda Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan charakteryzuje się powtarzaniem wzorców rozwoju ruchu człowieka od pierwszych prymitywnych sposobów poruszania się do procesu wertykalizacji. Poprzez doskonalenie wzorów ruchu rozwija się system orofacjalny , system ruchowy ręki z jej całą ruchliwością oraz system ruchomości gałki ocznej, Metoda Padovan powtarza rozwojowe procesy ruchu , mowy oraz myślenia ( chodzenie – mówienie – myślenie ) w sposób dynamiczny, tak aby centralny system nerwowy był stymulowany działaniem kierunkowym, po to żeby nastąpiło coraz lepsze jego dojrzewanie i żeby człowiek był w stanie doświadczyć genetycznie zaprogramowanego procesu rozwoju. Ta metoda jest stosowana jako metoda praktyczna , która ma przywracać utracone zdolności systemu nerwowego ( np. uszkodzenia powypadkowe, zaburzenia w rozwoju, opóźnienia w rozwoju ) i pobudzić do rozwoju zahamowane procesy. Ale również jako interwencja w zaburzonych funkcjach jak dysleksja, dysgrafia, ADHS, ADHD, zaburzenia uwagi. Ta metoda może być stosowana w każdym wieku, od noworodków po ludzi wieku podeszłego. Nie wymaga ona przy tym aktywnej współpracy ze strony pacjenta co oznacza że może być stosowana także w przypadku osób z ograniczoną świadomością.
W terapii zastosowane są ćwiczenia, które pozwalają powtórzyć fazy rozwojowe i procesy pionizacji człowieka, oraz ćwiczenia których celem jest harmonizacja odruchowo – wegetatywnych funkcji oralnych ( oddychania, połykania, ssania , żucia ) i doprowadzenie do ich równowagi.
2.Metoda Dr. K. Kase Kinesio Taping jest terapeutyczną metodą plastrowania ( opartą na modelu skórnym ) która pozwala na leczenie różnego rodzaju stanów klinicznych takich jak problemy ortopedyczne, neurologiczne, a także zaburzenia autonomiczne w różnych grupach wiekowych. Plastrowanie wspomaga przepływ krwi / limfy, prawidłową pracę mięśni , może także poprawić równowagę stawową. Metoda zstała stworzona by doprowadzić organizm do homeostazy. Kluczem jest uniesienie skóry i świadomość prorioceptywna.
3.VocaSTIM jest innowacyjnym urządzeniem wykorzystywanym do: diagnostyki i terapii niedowładów krtani i zaburzeń połykania, treningu głosu wspieranego przez elektroterapię z ćwiczeniami fonacyjnymi oraz stymulacji nerwów twarzowych. Terapia VocaSTIM bazuje na połączeniu elektrostymulacji precyzyjnie dobranej do zestawu ćwiczeń głosowych. Prąd o odpowiedniej charakterystyce może zostać wybrany i uruchomiony przy użyciu kompleksowego indeksu wskazań, a następnie stosowany razem z różnymi ćwiczeniami głosowymi. Używane parametry prądu wyznaczane są przez procedurę diagnostyczną przeprowadzaną na początku oraz jako część kontroli postępów terapii. Parametry te są dostosowane dokładnie do wskazań medycznych i stopnia uszkodzenia.
4.Komunikacja alternatywna (AAC) to wszelkie sposoby umożliwiające osobom ze złożonymi trudnościami komunikacyjnymi przekazywanie i odbieranie komunikatów. To wszystko to, co uzupełnia lub zastępuje mowę naturalną, w celu maksymalnego rozwoju umiejętności komunikacyjnych i umożliwienia osobom niemówiącym skutecznego porozumiewania się i funkcjonowania społecznego codziennie. AAC łączy w sobie wszelkie działania profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne, które mają na celu usuwanie zaburzeń komunikacyjnych i przywracanie umiejętności skutecznego porozumiewania się, bez względu na to jak złożone są objawy, przyczyny i skutki występujących problemów, ograniczeń, zaburzeń. Głównym celem jest komunikacja W OGÓLE. AAC może być oparta między innymi na: gestach, znakach przestrzenno – dotykowych, języku migowy; znakach manualnych i symbolach MAKATON, znakch graficznych, miniaturach i adaptowanych znakach trójwymiarowych, alfabcie punktowym do dłoni, znakach, gestach naturalnych, alfabecie palcoym, piktogramach, PCS, systemie symboli BLISS.