K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

WYNIKI V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH
NA WYKONANIE DOTYKOWEGO PLAKATU
PT. „ZNANE I LUBIANE DYSCYPLINY SPORTOWE ”

W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ
„JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE !”
Z OKAZJI MIEDZYNARODOWEGO DNIA BIAŁEJ LASKI

Organizatorzy Konkursu oraz Kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” już po raz piaty z niezmierną radością pragną serdecznie podziękować za aktywny udział w konkursie plastycznym na wykonanie dotykowego plakatu , tym razem o dyscyplinach sportowych . Otrzymaliśmy aż 318 prac plastycznych z 82 placówek edukacyjnych na terenie całej Polski. Wybór 12 najlepszych prac był emocjonującym momentem a także poniekąd trudną decyzją. Wstępnej selekcji dokonywali tyflopedagodzy wchodzący w skład jury. Jednak ostateczną listę laureatów wyłoniły za pomocą dotyku Nasze niewidome uczennice/ jury: Sandra Pawlikowska i Vanessa Stalkowska. Przyznało nagrody w następujących kategoriach:

Czytaj więcej...

fotografia grupy uczniów w klastrze17.11.2022 (czwartek) nasi Uczniowie z Branżowej Szkoły I Stopnia - 1 Be oraz Szkoły Podstawowej - 7a, 7c, dzięki współpracy z #Bydgoskim Klastrem Przemysłowym, wzięli udział w wizycie zawodoznawczej w firmie Politech.
Politech to, znany na rynku polskim i światowym, producent opakowań kosmetycznych. Dzięki uprzejmości Dyrektora Technicznego Pana Rafała Strzyża uczniowie mieli okazję przyjrzeć się z bliska procesom technologicznym realizowanym w hali produkcyjnej. Spotkanie dało uczniom Szkoły Podstawowej możliwość poznania branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, co zdecydowanie ułatwi im podjęcie decyzji związanej z dalszym kształceniem. Natomiast uczniowie Branżowej Szkoły utwierdzili się w przekonaniu, że nie będą mieli problemu ze znalezieniem pracy w wyżej wymienionym zawodzie.

Dobiegła końca tegoroczna kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” organizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Gratulujemy wszystkim szkołom, przedszkolom i placówkom, które spełniły wymagania związane z uzyskaniem Certyfikatu Przyjaznych Osobom Niewidomym. Dokument jest ważny przez rok. Zostanie przesłany Pocztą Polską na przełomie listopada/grudnia na adres zamieszczony przez Państwa w sprawozdaniu. Powinny otrzymać go wszystkie placówki wskazane w tabelach zamieszczonych poniżej (z podziałem na województwa). W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: <soswnr1(at)braille.bydgoszcz.pl>;
Dla 30 wyróżniających się uczestników - razem z Certyfikatem zostaną przekazane dodatkowe upominki. Ze względu na szeroki zakres akcji nie mamy możliwości nagrodzenia każdego dodatkowymi nagrodami, jesteśmy jednak wdzięczni wszystkim za poczynione działania, pełne fachowej wiedzy, empatii i życzliwości dla osób z niepełnosprawnościami.
Już serdecznie zapraszamy Państwa w październiku przyszłego roku do przyłączenia się ponownie do kolejnej edycji kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”.
Z wyrazami szacunku
Organizatorzy kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”
Dyrektor K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy
Małgorzata Szczepanek
tyflopedagodzy: Zenona Góra i Dorota Triebwasser

 

Czytaj więcej...

Foto005Uczniowie szkół ponadpodstawowych LO i T uczestniczyli w ciekawych warsztatach przyrodniczych w laboratorium Instytutu Ochrony środowiska UKW w Bydgoszczy. Podczas zajęć zapoznali się z cechami charakterystycznymi grzybów, obejrzeli prezentacje multimedialna o nich. Wykorzystywali do ich rozpoznawania mikroskop np. purchawki. Mieli możliwość poznawania prawdziwych okazów, ich rozpoznawania po cechach, odróżniania trujących od jadalnych. Zdaniem uczniów takie zajęcia edukacyjne były świetnym pomysłem. Można było wspólnie spędzić miło czas, ucząc się przy tym. Zajęcia tego typu potrafiły być bardzo pomocne, a nawet niezbędne do uratowania komuś życia. Jako, że nasze poniedziałkowe zajęcia dotyczyły grzybów, to właśnie o nich uzyskaliśmy bardzo ważne i pomocne informacje. Teraz już wiemy, jak odróżnić trującego grzyba od dorodnego, jadalnego owocnika.

Czytaj więcej...

Foto007Uczniowie klas 4 i 5 Szkoły Podstawowej uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych na temat świata podwodnego oceanu. W tym celu wybrali się na interaktywną wystawę, w której mieli możliwość zapoznania się z budową, cechami charakterystycznymi olbrzymów oraz wykorzystując zmysły wzroku i słuchu poznać ich odgłosy i warunki życia. Zajęcia te były ciekawe i pozwoliłyrozwijać wiedzę przyrodniczą o zwierzętach.
opr. M. Hawryłkiewicz

Czytaj więcej...

Foto004Młyny Rothera gościły dzisiaj uczniów liceum oraz słuchaczy szkoły policealnej. Zwiedziliśmy Pudełkową wystawę Dizajnu bydgoskich artystów, którzy twórcami byli m.in. tandemu, niezwykłych mebli oraz porcelany. Uczestników zachwyciły nowoczesne wnętrza, dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami oraz taras widokowy. Już niedługo tu wrócimy na wystawę "Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką". Zapraszamy na fotorelację
#mlynyrothera

Czytaj więcej...

Foto002Uczniowie szkoły ponadpodstawowej LO i T mieli okazję uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych w Instytucie Genetyki UKW w Bydgoszczy. Celem tych warsztatów było przypomnienie budowy komórki zwierzęcej zwracając uwagę na występowanie, budowę, właściwości kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) oraz jego ważnego znaczenia dla człowieka. Pomogły im w tym modele komórkowe oraz ciekawa prezentacja multimedialna dotycząca DNA.

Czytaj więcej...

W związku z 150-leciem istnienia bydgoskiego Brajla 25. 10.2022 r. odbyło się spotkanie integracyjne absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Obecni uczniowie klas SPDP przygotowali słodki poczęstunek, wykonali dekorcje, przygotowali stoły, zadbali o miłe przywitanie i życzliwą atmosferę zarówno dla byłych uczniów jak i dla ich opiekunów. Do sali bankietowej przybyło 20 absolwentów. Dla niektórych było to spotkanie po wielu latach.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,
Goście obchodów Jubileuszu 150-lecia
K-P SOSW nr 1 im. L. Braille’a
w Bydgoszczy
Zespół Jubileuszowy,
Pracownicy Placówki

W imieniu społeczności Ośrodka pragnę przekazać serdeczne wyrazy podziękowania za Państwa obecność podczas Jubileuszu 150-lecia powstania szkoły dla niewidomych w Bydgoszczy.

Mam nadzieję, że udział w uroczystości dostarczył Państwu wielu niezapomnianych wzruszeń, które na długo pozostaną w pamięci i był okazją do spotkania w gronie życzliwych sobie ludzi – przyjaciół szkoły. Dziękuję za okazaną sympatię i przychylność oraz przekazane życzenia i gratulacje jubileuszowe.

Rocznica 150-lecia powstania szkoły okazała się wspaniałą lekcją historii dla najmłodszego pokolenia uczniów, a dla byłego grona pedagogicznego i absolwentów świętem wspomnień, świętem minionego czasu oraz świętem trwania. Atmosfera i nastrój tej uroczystości pozostaną na długo w pamięci wszystkich. Święto szkoły i lekcje po latach, z absolwentami i ich nauczycielami, były wspaniałą okazją do snucia refleksji i wspomnień dotyczących losów osób związanych z naszą szkołą, przywołania w naszej pamięci tych, którzy odeszli, a jednocześnie do spojrzenia w przyszłość. Szkoła to młodość, beztroska, wspaniali przyjaciele, to głęboko wyryte w sercu niezatarte wspomnienia, to przecież najpiękniejsze lata w życiu każdego człowieka, do których powraca się z radością i rozrzewnieniem!

Organizacja tak ogromnego przedsięwzięcia, jakim były konferencja jubileuszowa i metodyczna oraz Bal Absolwentów wymagała tytanicznego wysiłku i sprawności organizacyjnej wielu osób. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak wiele szczegółów należało ustalić, szereg decyzji podjąć na podstawie jedynie prognoz, a z wielu życzliwych propozycji organizacyjnych wybrać te najbardziej trafne. Dziś ten piękny słoneczny dzień przechodzi już do historii szkoły.
Składam wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim osobom, które poświęciły swój czas i siły, by nic nie zakłóciło przebiegu wydarzeń jubileuszu 150-lecia powstania szkoły. Jestem dumna, że mogę kierować tak zaangażowanym i otwartym na potrzeby placówki zespołem!

W imieniu nauczycieli, pracowników i uczniów szkoły dziękuję jeszcze raz wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych za szczere życzenia i pamięć o szkole, nie tylko z okazji jubileuszu.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Szczepanek
dyrektor i kierownictwo
K-P SOSW nr 1

 

 

KAMPANIA SPOŁECZNA "JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE" z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski 2022

 

 Szanowni Państwo!
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej
im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus serdecznie zapraszają w dniach 12.10.2022 - 19.10.2022 do udziału kolejny raz w kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski (w skrócie MDBL) „JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE!” 2022

PATRONAT HONOROWY nad kampanią objęli: Minister Edukacji i Nauki, Instytut Pamięci Narodowej, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pomorski Kurator Oświaty, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Bydgoszczy,
Partner kampanii: Poczta Polska S.A.

Prosimy o przeprowadzenie w swojej placówce zajęć z dziećmi i młodzieżą, pracownikami (np. pogadanek, szkoleń, apelu, lekcji wychowawczych, prezentacji, itp.) na temat potrzeb i możliwości osób, które nie widzą lub widzą słabo. Regulamin, plakat, propozycje materiałów do wykorzystania na zajęciach, program, kolejny list Adama do uczniów są dostępne w zakładce MDBL w załącznikach na stronie www.braille.bydgoszcz.pl - ZAŁĄCZNIKI/MATERIAŁY DO POBRANIA
Potwierdzenie uczestnictwa w akcji sprawozdaniem (formularz sprawozdania w zakładce MDBL) pozwoli Państwa instytucji uzyskać na rok szkolny 2022/23 certyfikat:
,,SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM”
,,PLACÓWKI PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM”
,,PRZEDSZKOLA PRZYJAZNEGO OSOBOM NIEWIDOMYM”

Prosimy o przesyłanie sprawozdań do 31 października 2022 r. na adres e-mail:
soswnr1(at)braille.bydgoszcz.pl
Cele, które możemy wspólnie osiągnąć:
• kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową,
• zwiększenie integracji osób które nie widzą, ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku,
• przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów,
• zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową,
• włączenie w obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski jak najszerszej grupy przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, samorządów i innych organizacji z terenu całej Polski.

Lista szkół, placówek i przedszkoli, które nadeślą sprawozdania i otrzymają certyfikat zostanie zamieszczona na stronie internetowej naszego Ośrodka. Dokument w formie papierowej prześlemy za pośrednictwem Poczty Polskiej do końca listopada 2022.

Prosimy o zapoznanie uczestników z listem Adama i nagranymi życzeniami Pana Rafała Blechacza

 

Bydgoszcz,15 października 2022 roku

Cześć!
Na wstępie serdecznie Was pozdrawiam i dziękuję za wszystkie listy, które przysłaliście do mnie, moich koleżanek i kolegów oraz za życzenia z okazji 150-lecia istnienia Ośrodka Braille'a.
U mnie wszystko dobrze. Ukończyłem szkołę policealną w zakresie administracji. Już dobrze radzę sobie z komputerem i programami dźwiękowymi, które są mi potrzebne. Nie uwierzycie jednak, co się stało! Tak mnie to zainteresowało, że postanowiłem doskonalić swoje umiejętności na kierunku tyfloinformatyk. To dla mnie super sprawa! Wzrok do tej pracy nie jest potrzebny, podobno nawet niewidomi mogą nieźle zarabiać online;). A tak na serio, to dzięki temu będę mógł być samodzielny, pracować na własne utrzymanie, a nie tylko czekać na wsparcie innych. Tak więc zostaję w Braille'u i bardzo się z tego cieszę.
Nie macie pojęcia, ile tu się dzieje! Chyba nie dam rady wszystkiego Wam opisać. Tak jak obiecaliśmy, odbyła się wystawa kartek z życzeniami, które do nas przysłali niektórzy z Was. Ale ich było! Wszystkie super! Mogliśmy je podziwiać dotykiem, bo przecież były wypukłe. Jeszcze raz dzięki za wszystkie życzenia! Pokazaliśmy je bydgoszczanom w Centrum Handlowym Focus, tam odbyła się wystawa. Oczywiście ekspozycja była też dostępna w Ośrodku. Oprócz tego ciągle było coś. W lutym taka inna wystawa, „(Nie) Widzę”, zrobiona ze zdjęć, była eksponowana w Sejmie. Chcieliśmy, żeby posłowie zwrócili na nas uwagę, że istniejemy, mamy swoje życie i by uchwalając ustawy, pamiętali o niepełnosprawnych. Później, w marcu, odwiedził nas znany pianista Rafał Blechacz! To było wydarzenie. Na jego koncert czeka się kilka lat. A on przywiózł własny fortepian, na którym grał w naszym starym Ośrodku. Niesamowity człowiek, warto o nim poczytać w necie, nagrał też dla Was podziękowanie, zobaczcie je później.
Odbył się również bieg na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - 150 okrążeń na 150 lat Ośrodka. Była super zabawa. Ja też biegałem! Oczywiście z przewodnikiem. No i zbliża się IX edycja kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”.
Na zakończenie zwracam się do Was kolejny raz. Proszę, porozmawiajcie o naszych problemach w Dniu Białej Laski 15 października. Przyłączcie się do nas. My Was nie widzimy, Wy możecie zobaczyć nas!
Pozdrawiam Was serdecznie!
Adam i Koleżanki i Koledzy z Ośrodka Braille'a w Bydgoszczy

 plakat_001.jpg

Obchody Jubileuszowe 150-­lecia Ośrodka (1872-2022)

oraz IX Ogólnopolska Konferencja

w ramach cyklu szkoleniowego

WSPIERANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECKA

pod tytułem

„Między szkołą a rynkiem pracy
– doradztwo zawodowe
kluczem do samodzielności uczniów”

które odbędą się w dniu 21 października 2022 roku

o godzinie 09.00
w Hotelu Focus Premium Pod Orłem w Bydgoszczy

Program konferencji - 21.10.2022 r.

09.00 – 11.00 Pierwsza część Jubileuszowa, sala Malinowa.

Powitanie gości i przemówienia, występ artystyczny młodzieży.

11.00 – 11.40 Przerwa kawowa (Tort jubileuszowy)

11.40 – 13.10 Druga część: Konferencja, wykłady i panel dyskusyjny.

11.40 – 12.00 Włącz potencjał – jak wspierać dzieci w wyborze

ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Marta Kaźmierczak.

12.00 – 12.20 Ku aktywności zawodowej młodzieży. Wskazówki

płynące z nurtu pozytywnego doradztwa zawodowego.

Kamil Zawadzki.

12.20 – 13.10 Panel dyskusyjny: Efektywne doradztwo drogą

do sukcesu ucznia.

13.10 – 13.30 Przerwa kawowa

13.30 – 15.00 Trzecia część: Konferencja, wykłady.

13.30 – 13.50 „Mój pierwszy dom” – program mieszkań

treningowych uniwersalnym narzędziem skutecznego usamodzielniania.

Marcin Tylman

13.50 – 14.10 W poszukiwaniu narzędzi podnoszących jakość

zatrudnienia młodych osób z niepełnosprawnościami.

Sylwia Daniłowska

14.10 – 14.30 Jak wdrożyć model Between4P – między problemem,

pomysłem, potencjałem a potrzebami w kontekście

aktywizacji zawodowej.

Anna Płoska.

14.30 – 15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Foto004Tancerze z zespołu SWING pod kierunkiem instruktor Magdaleny Adamowskiej zostali zaproszeni do drugiej edycji projektu z Fundacji Artus : ,,Nauka Tańca- Nauką Samodzielności ". Od 07-10-2022 do 09-10-2022 młodzież ze szkoły K-P SOSW nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille`a w Bydgoszczy trenowali na warsztatach z tańca towarzyskiego pod okiem trenera Jakuba Koguciuk oraz założycielki szkoły Tańca ,,Wir", Pani Marzeny Lozinszek.

Czytaj więcej...

Foto003W piątek 16 września 2022r. zakończyliśmy Tydzień Kreatywności, odwagi i zabawy w ramach światowych i ogólnopolskich obchodów Dnia Kropki. To już kolejna edycja, w której z radością wzięliśmy udział. Dzieci z klas 0-3 przez cały tydzień uwalniały talenty, o istnieniu których nawet nie pomyślały. Okazało się, że każdy odnalazł drzemiące w nim zdolności i mógł je zaprezentować przed szkolną społecznością.
Nad przebiegiem święta czuwali wychowawcy klas, a także nasze wspaniałe organizatorki, które rok rocznie zapraszają uczniów i nauczycieli do zabawy z Kropką.

Czytaj więcej...

Foto00118.09.2022r. zakończyliśmy czterodniowy wyjazd uczniów Ośrodka na XX edycję Konferencji REHA for The Blind in Poland w Warszawie organizowaną przez Fundację Szansa dla niewidomych. Zobaczyliśmy i przetestowaliśmy najnowocześniejszy sprzęt usprawniający życie osób z niepełnosprawnością wzroku, braliśmy udział w koncercie Piotra Cugowskiego, zwiedziliśmy Centrum Nauki Kopernik, a w Muzeum Powstania Warszawskiego spotkaliśmy uczestniczkę wydarzeń sierpnia 1944.

Czytaj więcej...

Dnia 20.09.2022r. uczniowie klas 3c,5c, 6d, 7d/8c wraz z wychowawcami
i opiekunami wyjechali na wycieczkę do Lovendy Kujawskiej położonej w gminie Leszcze. Spotkanie z lawendą rozpoczęło się od spaceru po największym polu tej rośliny w województwie kujawsko-pomorskim. Młodzież miała możliwość poznania różnych gatunków lawendy oraz sposobu jej pielęgnacji. Dodatkową atrakcją były wszędobylskie kociaki, które nie odstępowały nas na krok ? Pod okiem eksperta- p. Karoliny Grontkowskiej – mgr inż. biotechnologii, pedagoga, zielarza- fitoterapeuty, każdy skomponował własny bukiet aromatycznych kwiatów, który oczywiście zabrał ze sobą do domu lub internatu. Mimo zbliżającej się jesieni pogoda nam dopisała co było bardzo ważne gdyż część aktywności odbywała się na świeżym powietrzu.

Czytaj więcej...

Kolejny raz wzięliśmy udział w projekcie "Niewidomy ale aktywny" organizowanym przez
Włocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących “Pionek”.

Na początku spotkał się z nami członek zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sławomir Kopyść.
Następnie w asyście wychowawców: p. Kazimierza, p. Beaty, p. Moniki, p. Magdy i p.Mateusza wychowankowie uczestniczyli w zajęciach na basenie, turnieju bowlingowym, pokazie strzelectwa pneumatycznego.

Czytaj więcej...

Foto001

K-P SOSW nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, najstarsza w kraju placówka kształcąca dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku oraz jeden z najstarszych ośrodków czytelnictwa brajlowskiego na ziemiach polskich, jak co roku, już po raz 11. dołącza do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. W tegorocznej odsłonie zapraszamy wszystkich chętnych do wysłuchania wykonania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.

Czytaj więcej...

spodek 001Bydgoski Ośrodek Braille’a na Światowym Forum Miejskim WUF 11 – Katowice 2022

Przedstawiciele K-P SOSW nr 1 im. L. Braille' a w Bydgoszczy, najstarszej placówki zajmującej się kształceniem osób z dysfunkcją wzroku w Polsce, wzięli udział w międzynarodowej konferencji World Urban Forum 11 (w skrócie: WUF11), która tym razem odbyła się w Katowicach w dniach 26-30 czerwca 2022 roku. WUF 11 przyświecało motto: „Transforming our Cities for a Better Urban Future” – "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”.

Czytaj więcej...

Foto002

Na rozgrywanych w gminie Choczewo Mistrzostwach Świata w Nordic Walking (biegi z kijkami), srebrny medal wywalczył Mikołaj Baryła!?

Kilkudniowa rywalizacja przyciągnęła na start ok. 800 zawodników (w tym 70 z niepełnosprawnościami) z całego świata. Przyjechali sportowcy z 12 krajów (z czterech kontynentów).

Nasz ośrodek reprezentowali Paweł Franczek, Łukasz Śmiech, Antoni Wróbel, Mikołaj Baryła, Hubert Ziółkowski i Oliwia Lorent, a nad wszystkim czuwała wychowawczyni, Wiesława Bielińska-Sych.???

Czytaj więcej...

Foto001Klasa I Branżowej Szkoły II stopnia na zakończenie roku szkolnego wybrała się na przejażdżkę statkiem po Brdzie. Widoki są wspaniałe, Bydgoszcz widziana z rzeki jest jeszcze ładniejsza niż w rzeczywistości …zobaczcie sami……

MK

Czytaj więcej...

maz 001SPOTKANIE POŚWIĘCONE ZIEMI MAZOWIECKIEJ

W środę 18 maja 2022 roku zrealizowaliśmy drugi odcinek cyklu „Regiony Polski”. Tym razem spotkanie było poświęcone Mazowszu. Na tę okoliczność zaprosiliśmy do naszej szkoły Gości z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. Wizyta miała szczególny charakter, gdyż oba Ośrodki obecnie świętują swoje okrągłe jubileusze powstania: bydgoski – 150-lecie (najstarszy ośrodek dla osób z dysfunkcją wzroku w Polsce), a w Laskach pod Warszawą – 100-lecie.

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń związanych z edukacją osób z dysfunkcją wzroku oraz porównanie przyrody, kultury i obyczajów ziemi mazowieckiej oraz kujawskiej. Największe zainteresowanie u słuchaczy wzbudził temat kulinariów. Na deser uczestnicy spotkania mieli okazję skosztować potrawy kuchni kujawskiej i mazowieckiej.

Dziękujemy Gościom z „Lasek” za wizytę w naszym Ośrodku, a młodzież z naszej szkoły zapraszamy na kolejny odcinek „Regionów Polski”. Tym razem będzie to Pomorze.

Maciej Basiński, Michał Frąszczak, Krzysztof Olejnik

Foto004Po raz kolejny w pięknych okolicznościach przyrody, na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku, odbyły się Zawody o Puchar Dyrektora KPSOSW nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy. Tym razem nasi wychowankowie rywalizowali na dystansie 2 kilometrów – na nartorolkach i w biegach.???
Pierwszego dnia zawodów – na nartorolkach – najszybszy okazał się Łukasz Śmiech?, który w kategorii junior (styl łyżwowy) osiągnął czas 6,09 min. Drugi był Antoni Wróbel (6,78), a trzeci Marcin Gruszczyński (7,52). W kategorii młodzik (styl klasyczny) zwyciężył Nikodem Urban (7,03) przed Krystianem Wiśniewskim (9,67).???

Czytaj więcej...

Foto001

Uczniowie i nauczyciele naszego Ośrodka uczestniczyli w 19. edycji Święta Wolnych Książek, podczas którego propagujemy czytanie i pokazujemy, że jesteśmy dumni, bo czytamy książki.

Tym razem spotkaliśmy się na Wyspie Młyńskiej i w Młynach Rothera. Honorowym gościem Święta Wolnych Książek była Ewa Chotomska, wybitna autorka utworów przeznaczonych dla dzieci np. „Pamiętnik Felka Parerasa”. Nasi wychowankowie posłuchali pięknej opowieści Ewy Chotomskiej o jej mamie – Wandzie – także niezwykle znanej pisarki. Recytowała jeden z jej niepublikowanych wierszy pt. Kasprowy Wierch.

Czytaj więcej...

Foto017

W dniach 06-08 czerwca 2022r. uczniowie klas terapeutycznych wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej Funka nad jeziorem Charzykowskim. Dla niektórych był to pierwszy szkolny wyjazd z noclegiem, dla stałych bywalców już trzeci w tym miejscu.

Czytaj więcej...

Foto017

Pierwszą aktywnością społeczności ośrodka był udział w akcji „Sprzątanie świata”. Dnia 22 kwietnia 2022r. uczniowie udali się do pobliskiego Parku im. Kazimierza Wielkiego. Wyposażeni w rękawiczki oraz worki na śmieci z entuzjazmem ruszyli by oczyścić zielony teren z zalegających śmieci. Zebrane odpady wróciły z nami na teren ośrodka a uczniowie dokonali ich segregacji do odpowiednich kontenerów. To przykład na to jak ważna jest świadomość ekologiczna młodych ludzi bo to głównie od nich zależy przyszłość naszej planety.
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi 2022r. w auli ośrodka odbyły się także zajęcia edukacyjne dla uczniów klas terapeutycznych. Dzieci i młodzież przypomnieli sobie zasady segregacji odpadów, wskazywali działania proekologiczne oraz zagrażające środowisku, stworzyli także jedyną i niepowtarzalna ekologiczną orkiestrę.

Czytaj więcej...

W sobotę 4 czerwca 2022r. w godz.11.00 – 15.00 na terenie wokół HS-W Łuczniczka odbędzie się kolejna edycja biegu pn. „Waleczne Dzieciaki – Strzała Łuczniczki”. Organizatorem jest Stowarzyszenie Waleczne Serce.
Tegoroczną misją biegu jest integracja dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku Ośrodka ze środowiskiem lokalnym oraz wsparcie finansowe wypoczynku naszych wychowanków.
W czasie trwania biegu pokażemy dyscypliny sportowe dedykowane osobom słabowidzącym i niewidomym: goalball, kolarstwo tandemowe, blind tenis.
W imieniu organizatora serdecznie zapraszamy.

150lat14 maja 2022 roku, w związku z obchodami 150-lecia najstarszej w Polsce bydgoskiej szkoły dla niewidomych i słabo widzących, udostępniliśmy naszą Izbę Tradycji dla licznych zwiedzających, w ramach tegorocznej Europejskiej Nocy Muzeów, aby mogli poznać historię wsparcia osób z dysfunkcją wzroku oraz cenny bydgoski wkład w tej dziedzinie. Izba Tradycji K-P SOSW nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy to miejsce wyjątkowe, w którym znajdziemy unikatowe zbiory ze 150-letniej historii.
Ośrodek rozpoczął pracę 4 maja 1872 roku w Bydgoszczy i w tej samej lokalizacji działa do dziś. Przestrzeń wystawiennicza podzielona jest na obszary tematyczne. W gablocie głównej prezentowane są symbole placówki: sztandar Ośrodka wraz z aktem jego nadania oraz akt nadania placówce patrona – Louisa Braille’a. Ponadto, w Izbie znajdują się gabloty poświęcone najwybitniejszym absolwentom szkoły, m. in. Szczepanowi Jankowskiemu, pamiątki związane z zasłużonymi nauczycielami niewidomych np. Oskarem Pichtem – twórcą maszyny brajlowskiej, Władysławem Winnickim, Henrykiem Mikołajczakiem.

Czytaj więcej...

Foto001

W dniu 30.05.2022 nasi sportowcy uczestniczyli w Czwórboju Lekkoatletycznym organizowanym przez Związek Sportowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy. W zawodach brało udział 14 uczniów naszego Ośrodka. W konkurencjach takich jak:
- skok w dal
-rzut piłeczką palantową
-bieg na 60m. 400 m. nasi uczniowie zdobyli:

5 złotych, 6 srebrnych i 3 brązowe medale.

Czytaj więcej...

Foto005

Alina i Krzysztof Galasowie, śpiewające małżeństwo z Poznania, koncertowało w Ośrodku im. Braille’a w Bydgoszczy.

Krzysztof Galas jest osobą niewidomą. Razem z żoną Aliną śpiewa poezję własną i teksty innych poetów. Komponuje i gra na gitarze. Jest autorem ponad 100 piosenek i laureatem wielu ogólnopolskich festiwali poezji śpiewanej.

Czytaj więcej...

Dyrektor

Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo widzącej i Niewidomej im. Louisa Bralle'a w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko:

Sekretarz szkoły

wymiar: 1 etat

forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

termin rozpoczęcia pracy 1 sierpnia 2022r.

Załącznik

Foto010W dniu 25.05. 2022r. klasa 1Bż2 zwiedziła Toruń, jego zabytki oraz atrakcje: Stare Miasto, Muzeum Żywego Piernika, Planetarium. Udało nam się oprócz wypieku piernika, zrobić pysznego lizaka ( dla mam) oraz odpocząć w Bazie Mars 17. Szkoda, że czas szybko upłynął i wszystkiego nie udało się nam zobaczyć. Musimy wrócić tu koniecznie jeszcze raz.

MK

Czytaj więcej...

Konkurs historyczno-przyrodniczy „Bydgoszcz dawniej i dziś”
Dnia 12 maja 2022 roku nauczyciele zespołów przyrodniczego i historycznego zorganizowali konkurs poświęcony miastu nad Brdą i Wisłą – Bydgoszczy.
Datacja tego konkursu jest nieprzypadkowa. Przygotowania uczestników rozpoczęto w kwietniu – miesiącu lokacji miasta na prawie magdeburskim, której dokonał jedyny polski władca o przydomku „Wielki” – Kazimierz – 19 kwietnia 1346 roku. Na miesiąc kwiecień przypadają także urodziny naszego założyciela – 30 kwietnia.

Czytaj więcej...

16.05.2022 - WWRD  8:00 - 12:00

17.05.2022 - SP, OP, internat 8:00 - 12:00

18.05.2022 - BS, Technikum, internat 10:00 - 14:00

19.05.2022 - LO, SPOL, kursy, internat 10:00 - 14:00

Foto002

BSP citizen science seminar 25th April
organizowana przez Estonię, Danię i Niemcy

W dniu 25 kwietnia jako przedstawiciel naszej szkoły K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy, lider przedmiotów przyrodniczych i koordynator szkolny BSP UNESCO uczestniczyliśmy w konferencji międzynarodowej BSP UNESCO. Odbyła się ona online w języku angielskim na platformie ZOOM.

Czytaj więcej...

noc muzeum

Europejska Noc Muzeów 2022
Izba Tradycji bydgoskiej szkoły dla niewidomych
K-P SOSW nr 1 im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy ul. Z. Krasińskiego 10 (wejście od ul. M. Reja - portiernia)
sobota; 14.05.2022 r.; godz. 15:00 - 22:00
Izba Tradycji gromadzi unikatowe zbiory ze 150-letniej historii najstarszej w Polsce szkoły dla niewidomych i słabowidzących. Ośrodek rozpoczął pracę 4 maja 1872 roku w Bydgoszczy.
Nasza ekspozycja to podróż w czasie i możliwość zmierzenia się z wyzwaniami osoby niewidomej w codziennym życiu - dawniej i dzisiaj. Zapraszamy do poznania naszych tradycji, wyjątkowych eksponatów, historii wsparcia osób z dysfunkcją wzroku oraz cennego bydgoskiego wkładu w tej dziedzinie. Wszystkie stanowiska dostosowane są do zwiedzania przez osoby z niepełnosprawnością wzroku i ruchu.
15:00 - 18:00 Biblioteka Brajlowska; sala 206W; warsztaty I piętro; prezentacja księgozbioru brajlowskiego:
mgr G. Borakiewicz, mgr M. Fojucik
warsztaty pisma Braille'a:
mgr R. Jarzembski
15:00- 18:00 gabinet geograficzny; sala 128; budynek główny; prezentacja tyflograficzna i kartograficzna:
mgr Z. Kopowska, mgr M. Frąszczak
15:00- 18:00 gabinet orientacji przestrzennej; sala 101W; warsztaty
trening orientacji przestrzennej i czynności dnia:
mgr B. Zastępowska, mgr B. Klukowska
15:00 - 22:00 Izba Tradycji, sala 217P; pawilon zwiedzanie Izby Tradycji:
mgr E. Frąszczak, mgr M. Basiński, mgr A. Ollech
Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia naszej szkoły wraz ze swoimi bliskimi i przyjaciółmi.
Zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub p. E. Frąszczak tel. 608-537-662

Dyrektor

Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo widzącej i Niewidomej im. Louisa Bralle'a w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko:

Sekretarz szkoły

wymiar: 1 etat

forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

termin rozpoczęcia pracy 1 sierpnia 2022r.

Załącznik

Foto003

Dokładnie 4 maja 2022r. Poczta Polska wprowadziła do obiegu walory filatelistyczne w postaci kartki pocztowej, spersonalizowanego znaku opłaty pocztowej oraz datownika z okazji 150-lecia powstania bydgoskiej szkoły. Symbolicznego wprowadzenia ich do obiegu dokonała Dyrektor K-PSOSW nr 1 Małgorzata Szczepanek oraz Dyrektor Regionu Bydgoszcz Poczty Polskiej S.A. Karol Górski. Uroczystość odbyła się w historycznym gmachu szkoły przy ul. Krasińskiego 10.

Czytaj więcej...

Foto002

 „Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza,
że gościnna, i wszystkich w gościnę zaprasza!”

Foto001

Brama Ośrodka, usytuowana od strony ulicy Zygmunta Krasińskiego, prowadząca wprost do naszego ozdobnego westybulu, na co dzień już nieużywana, otwierana jest tylko w wyjątkowych chwilach.
I dziś nadszedł taki moment…
Doczekaliśmy! Właśnie dziś przypada równo 150. rocznica rozpoczęcia działalności przez nasz Ośrodek! Jesteśmy najstarszą w Polsce specjalistyczną szkołą dla osób z dysfunkcją wzroku!

Czytaj więcej...

Foto002Każdy z nas zna książkę Czesława Janczarskiego pt. „Jak Wojtek został strażakiem”, ale Radka - strażaka z Ochotniczej Straży Pożarnej w Janikowie - starszego kolegę z naszego Ośrodka, znało niewielu.
Radek jak wielu z nas miał marzenia, a największym z nich było zostać strażakiem. Dopiął swego dzięki uporowi, konsekwencji i ćwiczeniom na sali gimnastycznej.

Czytaj więcej...

Wyróżnienie dla naszego ucznia w finale V Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz – Zabrze 2022
Uczeń Szkoły Branżowej I stopnia z klasy 3Bag – Mikołaj Pieszczyński – odniósł sukces w finale V Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz, który odbył się w Zespole Szkół Spożywczych im. dr. Bronisława Hagera w Zabrzu.
Tematem wiodącym turnieju były tradycyjne potrawy śląskie na stuletnim zabrzańskim stole. W finale konkursu udział wzięło 13 adeptów sztuki kulinarnej z całej Polski, m.in. Warszawy, Grudziądza, Łodzi, Lublina, Radomia i Wielunia, którzy zakwalifikowali się poprzez wygranie etapów wojewódzkich.
Jury konkursu przyznało Mikołajowi Pieszczyńskiemu Wyróżnienie za pomysłowość, kreatywność oraz sprawne przygotowanie potrawy zasadniczej. Uznanie jurorów zdobyły karminadle z ciapkapustą i karmelizowanymi burakami oraz zakąska, w skład której wchodziły panierowana kaszanka, puree z pietruszki i gruszki oraz gąszcz porzeczkowy.
Za przygotowania uczniów do konkursu odpowiedzialni byli nauczyciele przedmiotów zawodowych, których reprezentantem był wychowawca Mikołaja – Pan Maciej Basiński.
Gratulujemy!
M. Frąszczak

Szanowni Państwo!

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zbiórki funduszy na zabytkowy fortepian Firmy C. Bechstein znajdujący się w posiadaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy. Instrument ma 129 lat i zachował piękne brzmienie. Został nastrojony, jednak jego obudowa jest już zniszczona na skutek wieku i użytkowania przez wychowanków.

Rotary Club Bydgoszcz Brda podjął inicjatywę zorganizowania Balu Charytatywnego, z którego zbiórka pieniędzy zostanie przekazana na renowację instrumentu. Cenne przedmioty na licytację i loterię podczas balu przeznaczyli: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Kobiak, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. W gronie darczyńców znaleźli się również Stowarzyszenie Via Natura, Filharmonia Pomorska im. Ignacego Paderewskiego, Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy i Family Park Bydgoszcz Centrum Zabaw Rodzinnych oraz Hotel Bohema, Palarnia Kawy Baumgart i Firma CraftBerries. Wsparła nas również Pani Jolanta Niwińska - Ogólnopolski Koordynator BookCrossing i Pani Zuzanna Simińska przedstawiciel Firmy Adria Art. Do zbiórki środków chętnie przyłączyło się Grono Pedagogiczne K-PSOSW nr 1 z Wychowankami przygotowując własnoręcznie liczne upominki, ofiarowując fanty na loterię i licytację.

Dobro, które do nas trafiło pozwoli naprawić zabytkowy instrument i cieszyć się jego pięknym brzmieniem przez kolejne lata. Umożliwi dalsze rozwijanie talentów muzycznych naszych wychowanków.

Wyrazy podziękowania za ogromne serce i zaangażowanie dla Organizatorów Balu i wszystkich Osób, które w nim uczestniczyły, wzięły udział w licytacjach i loterii fantowej umożliwiając zebranie środków
składa
w imieniu
Wychowanków i Pracowników K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy
Dyrektor Małgorzata Szczepanek

Foto005 „ Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać...”

Cyceron

W dniu 5 kwietnia w K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy odbył się finał konkursu wiedzy przyrodniczej z nauk biologii, chemii, fizyki i geografii w formie 1 z 10. Został on zorganizowany i przeprowadzony przez zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. W terminie wcześniejszym odbyły się eliminacje do tego konkursu i zostało wyłonionych 10 uczestników. Podczas spotkania konkursowego przebiegała rywalizacja, która pozwoliła najpierw wyłonić 4 uczestników, a następnie trzech, którzy zgodnie z punktacją zajęli miejsca honorowe.

Czytaj więcej...

Foto001Wreszcie!!! Po dwóch latach przerwy ponownie wspólnie wiosłowaliśmy na ergometrach w dziesiątych już ogólnopolskich zawodach o Puchar Dyrektora Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy. Byliśmy też świadkami okolicznościowych biegów z okazji 150 –lecia naszej placówki.

Czytaj więcej...