K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Popołudniowe dyżury kadry kierowniczej w roku szkolnym 2021/2022

mgr Małgorzata Szczepanek
Dyrektor Ośrodka
Poniedziałek
do godz. 17:00
mgr inż. Beata Cieślińska
Wicedyrektor SP, Gim, WWRD
Czwartek
do godz 17:00
mgr inż. Ewa Fojucik
Wicedyrektor ds. kształcenia ponadgimnazjalnego
Środa
do godz. 17:00
mgr Leszek Krogulski
Kierownik Ośrodka
Wtorek
do godz. 17:00