K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

W dniach 20-21 listopada 2015 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy odbędzie się konferencja „Orientacja Przestrzenna i co dalej? Jak usprawnić poruszanie się osób z dysfunkcją wzroku”.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Jest czwartą z kolei konferencją specjalistyczną skierowana do dość wąskiego grona osób. Wcześniej odbyły się m. in. konferencje dla psychologów, neurologopedów i rehabilitantów wzroku, w ramach cyklu szkoleniowego „Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka”. Listopadowa konferencja skierowana jest głównie do rehabilitantów z ośrodków specjalnych kształcących dzieci niewidome. Zostali na nią zaproszeni również pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych z województwa kujawsko -pomorskiego – tyflopedagodzy, tyflopsycholodzy , czyli osoby mające wpływ na kształcenie dzieci z dysfunkcją wzroku, orzekające o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niewidzenie lub słabo wzroczność.
Organizatorem konferencji jest Dyrekcja Ośrodka im. L. Braille'a wraz ze Stowarzyszeniem Visus Supremus.
Celem konferencji jest:
- Zdobycie nowej wiedzy z zakresu perypatologii, nowoczesnej technologii wykorzystywanej w samodzielnym poruszaniu się,
- Określenie roli przewodnika i psa przewodnika w poruszaniu się niewidomych w przestrzeni otwartej,
- Szkolenia niewidomych z zakresu orientacji przestrzennej,
- Podniesienie jakości zajęć rewalidacyjnych oraz organizacji zajęć z zakresu orientacji przestrzennej i rehabilitacji podstawowej,
- Nawiązanie współpracy pomiędzy perypatologami z Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Polsce, szkół kształcących dzieci niewidome i słabowidzące, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi z województwa kujawsko – pomorskiego,
Konferencja i poruszane tematy mają przybliżyć problemy związane z poruszaniem się osób z dysfunkcją wzroku, adaptacją przestrzeni publicznej dla potrzeb osób niewidomych. Stąd też prelegentami będą doświadczeni specjaliści praktycy z zakresu Orientacji Przestrzennej, pedagodzy pracujący z osobami niewidomymi, teoretycy – pracownicy naukowi znaczących uczelni w Polsce oraz goście z zagranicy
W konferencji weźmie udział 80 osób (instruktorzy orientacji przestrzennej, pedagodzy, psycholodzy, tyflopedagodzy itd.) z województwa kujawsko – pomorskiego oraz tych części Polski, w których znajdują się placówki kształcące dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku ( Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin, Owińska, Chorzów, Dąbrowy Górnicza, Radom, Rabka ). Zaproszenia skierowano również do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, szkół, przedszkoli i innych instytucji kształcących dzieci słabowidzące i niewidome z regionu Kujawsko – Pomorskiego oraz województw ościennych.

Numer konta bankowego: 51 1020 1462 0000 7002 0162 5540

Wpłaty dokonujemy tylko przelewem na powyższe konto, podając w tytule: Konferencja OiP oraz imię i nazwisko uczestnika.

Formularz zgłoszeniowy