K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Zdjęcie grupy osób z Międzynarodowego Dnia TolerancjiDnia 17.11.2017 w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 z inicjatywy UNESCO. Dzień ten jest obchodzony corocznie 16 listopada na całym świecie.

Uroczystość rozpoczęła się recytacją wiersza pt „ Co nas czyni ludźmi”, wyjaśnieniem roli UNESCO oraz prezentacją multimedialną w celu uświadomienia zebranym gościom, uczniom i nauczycielom jak ważną rolę odgrywa tolerancja w życiu człowieka.
Następnie przedstawiciele poszczególnych klas od IV Szkoły Podstawowej do Szkoły Policealnej zaprezentowali wykonane przez siebie flagi oraz podali podstawowe informacje na temat wylosowanego wcześniej kraju. Do obchodów włączyły się także: Oddział Przedszkolny, klasy 1-3 Szkoły Podstawowej, Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz klasy terapeutyczne. Ciekawy i różnorodny sposób prezentacji został nagrodzony słodką niespodzianką.
Z okazji Dnia Tolerancji mogliśmy spotkać się i przeprowadzić rozmowę z zaproszonym gościem panem Ernestem Essuman-Mensah , który 40 lat temu opuścił rodzinną Ghanę, aby odnaleźć się w Polsce. Zdobył tu wykształcenie, pracę oraz założył rodzinę. Ten niezwykle charyzmatyczny, otwarty oraz pozytywnie nastawiony do życia człowiek przybliżył uczestnikom uroczystości znaczenie pojęć takich, jak: tolerancja, uchodźca, emigracja oraz imigracja. Podzielił się również własnymi wspomnieniami oraz spostrzeżeniami, czym zjednał sobie sympatię uczniów i nauczycieli otrzymując gorące brawa.
Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji zakończyły się piosenką „ We are the world” w wykonaniu uczniów Weroniki Stepczyńskiej, Sandry Pawlikowskiej, Roksany Jakielskiej oraz Rolanda Świstka i Rafała Bladowskiego.
Uroczystość została zorganizowana i poprowadzona przez
Zespół UNESCO
Zespół Języków Obcych
Zespół muzyczno- wokalny