K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Jako że nasz Ośrodek stara się stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju wszystkich naszych Uczniów, bez względu na sposób ich komunikacji, nauczyciele i terapeuci z Braille'a udali się do dalekich Suwałk na Ogólnopolską Konferencję „Rosnę z AAC”, która odbyła się 20 października br.
Pośród prelegentów znaleźli się praktycy AAC w Polsce (specjaliści oraz rodzice): Maja Kłoda, Ewa Grzelak, Andrzej Cwaliński, Edyta Tyszkiewicz, Elżbieta Dawidek, Katarzyna Majewska, Elżbieta Niklewska-Piotrowska, Katarzyna Brzozowska.

Miałyśmy okazję uczyć się od najlepszych, czemu sprzyjało dodatkowo samo magiczne miejsce- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach, przyjazny dzieciom ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi.
25 października natomiast podzieliłyśmy się naszą wiedzą oraz wrażeniami z konferencji z zaproszonymi nauczycielami naszego Ośrodka w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli WDN.
Gościem specjalnym była dr Agnieszka Kamyk-Wawryszuk z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która przybliżyła nam związki pomiędzy wynikającymi z chorób genetycznych zmianami w strefie orofacjalnej a werbalnymi możliwościami komunikacyjnymi. 
Nasz zespół natomiast przybliżył słuchaczom mity narosłe wobec AAC oraz przeprowadził warsztaty praktyczne z grupą chętnych pedagogów, podczas których mieli oni okazję poczuć klimat aacowy.
Monika Chytrowska
Patrycja Fehlan
Joanna Król
Agnieszka Łomaszewicz
Kamila Majder-Schulz
Dobrosława Nurkiewicz