K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Dnia 22 października nasi wychowankowie mieli przyjemność uczestniczyć w warsztatach organizowanych przez Instytut Biologii UKW prowadzonych przez panią Monikę Wójcik-Musiał. Celem było poznanie ptaków występujących w Polsce.. Na zajęciach odsłuchiwane były nagrania głosów ptaków. Dzieci korzystały z dostosowanych pomocy dydaktycznych, poznawały wygląd gniazd, budek lęgowych, piór. Zapoznawały się z kształtami i zapachami nasion, którymi można dokarmiać ptaki.
mgr Joanna Dąbrowska
mgr Marta Twardzińska
mgr Beata Wojciechowska