K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Konferencja „ Pedagog wobec wyzwań współczesnego świata. Emocjonalne, społeczne i edukacyjne problemy dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

Serdecznie zapraszamy na VII KONFERENCJĘ w ramach cyklu szkoleniowego „Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka” pod tytułem „Pedagog wobec wyzwań współczesnego świata. Emocjonalne, społeczne i edukacyjne problemy dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

Termin 23.11.2018 r. (piątek).
Zakres tematyczny wykładów:

  • Motywowanie uczniów do nauki szkolnej i udziału w zajęciach pozalekcyjnych
  • Agresja i przemoc w kontaktach rówieśniczych
  • Zaburzenia lękowe i depresyjne okresu adolescencji
  • Profilaktyka uzależnień behawioralnych wśród młodzieży

Zakres tematyczny warsztatów:

  • eTwinning jako forma pozytywnej aktywności młodzieży w zakresie TIK
  • Wiedza i umiejętności zabezpieczające młodych ludzi przed używaniem substancji psychoaktywnych i środków zastępczych

Program konferencji (załącznik)
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat. Podczas trwania konferencji dla gości, prelegentów i uczestników dostępny będzie bar kawowy.
Zgłoszenia do udziału w konferencji po wypełnieniu formularza (załącznik) należy dokonać drogą elektroniczną na adres mailowy: j.cywinska(at)braille.bydgoszcz.pl do dnia 9.11.2018r. – decyduje kolejność zgłoszeń
Opłatę konferencyjną w wysokości 50,00 zł należy wpłacać na konto
nr: 51 1020 1462 0000 7002 0162 5540 z dopiskiem "KONFERENCJA”
Organizator: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy.
Miejsce i adres konferencji: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy, ul. Krasińskiego 10, 85-008 Bydgoszcz.