K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

18 marca br. nauczyciele i terapeuci z naszego Ośrodka mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu z diagnozy funkcjonalnej dziecka KORP- Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego dziecka w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia.

fot1

Narzędzie pozwala na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Będzie wykorzystywane przez przeszkolonych logopedów, terapeutów, pedagogów, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do kompleksowej oceny dziecka, zaprogramowania skutecznych działań terapeutycznych oraz poprawi komunikację interdyscyplinarną oraz organizację pracy zespołów.

fot2