K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Foto001We wrześniu uczniowie naszej szkoły mieli możliwość włączenia się w akcję Sprzątania Świata poprzez pogadanki, burze mózgów podczas zajęć przedmiotów przyrodniczych, a następnie wykonanie plakatu różnorodną technika. Jak co roku celem tej akcji było zwrócenie uwagi na właściwe dbanie o naszą planetę.

Czytaj więcej...

Foto004Przez dwa dni pełni pomysłów i zaangażowania pracowaliśmy przy przygotowaniu drapaka dla kota. Ponowie woźni p. Wojtek i p. Wiesiu, dziękujemuy im za pomoc, przygotowali nam podstawę z kawałka deski i grubej papierowej rolki. My, po burzy mózgów, deskę okleiliśmy tekturą falistą oraz skorupkami połówek orzechów aby pazurki się dobrze ostrzyły.

Czytaj więcej...

Foto001

W bieżącym tygodniu gościliśmy w placówce przedsiębiorcę oraz bohatera programu „Kuchenne rewolucje” pana Macieja Wojtkowskiego, właściciela restauracji "La Nonna Siciliana" w Toruniu. Uczestnikami spotkania byli uczniowie szkoły branżowej oraz technikum o kierunkach bezpośrednio związanych z gastronomią.

Czytaj więcej...

Foto005Pewnego wrześniowego, słonecznego dnia uczniowie 3 klas Liceum i Technikum wraz z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych i wychowawcami udali się w ciekawą podróż na Wyspę Młyńską. Zwiedzili tam ciekawe miejsca przyrodnicze i w tym m.in. Młyny Rothera. Znajdują się one w środkowej części Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy, bezpośrednio sąsiadując z nurtem rzeki. Od północy otacza je rzeka Brda, a od zachodu Kanał Zbożowy.

Czytaj więcej...

Foto002W dniu 22.09.2021 odbyła się wycieczka z projektu UKW. Uczestniczyły w niej klasy 3LOp, 3TMp, 3LOg, 4TK, 4TKM. Zbiórka pod szkołą o godzinie 7:45, wyjazd 8:00. Podróż do miejsca zajęć trwała około godzinę. Gdy dojechaliśmy na miejsce podążaliśmy ścieżką dydaktyczną, po drodze mogliśmy podziwiać krajobraz w postaci bogatej roślinności oraz przepływającej rzeki Brdy. Wielokrotnie zatrzymywaliśmy się, aby dowiedzieć się ciekawych informacji i zaobserwować wykorzystując możliwe narządy zmysłu wzrok, słuch, dotyk. Doszliśmy do leśniczówki, obok której odbyło się ognisko. Tam mogliśmy odpocząć, zjeść, porozmawiać i wypełnić pocztówki.

Czytaj więcej...

Foto010Ostatnie dwa tygodnie wakacji były bardzo intensywne również dla kolejnej grupy naszych podopiecznych. Dzieci z bydgoskiego KPSOSW nr 1 im. L. Braille’a przebywały na obozie sportowym w Dźwirzynie, gdzie mogły sprawdzić się w wielu konkurencjach.
Nad morzem wylewały one siódme poty, by wypracować niezbędną formę, która pomoże im w osiąganiu dobrych rezultatów w zaplanowanych na kolejne miesiące zawodach sportowych. I co równie ważne, humory i pogoda dopisały.

Czytaj więcej...

Foto011Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Kropki w naszej Szkole, zamienił się w tygodniowe świętowanie. Uczniowie klas młodszych oraz klasy ze sprzężeniami z rozmachem skorzystali z przygotowanych dla nich kropkowych niespodzianek. Uczestnicy w liczbie 64 dziewczynek i chłopców z 17 klas podjęli się kreatywnych wyzwań. Różnorodne propozycje w postaci gier, zabaw dydaktycznych i logopedycznych oraz plastycznych zachęcały uczniów do skorzystania z wybranych przez siebie form aktywności.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.
Termin składania wniosków do 6 września 2021 w sali 116 (stary budynek p. Sarnacka i p. Jenerowicz)

Załącznik

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze II


Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019r. poz. 1282 t.j.)
Dyrektor
Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille`a w Bydgoszczy,
ul. Z. Krasińskiego 10, 85-008 Bydgoszcz
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci
i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille`a w Bydgoszczy

Termin rozpoczęcia pracy: 28.09.2021 r.

Załącznik

INFORMATOR 2022r.

Zapisy do szkół ośrodka na rok szkolny 2022/2023

Pragniemy poinformować Państwa, że trwa rekrutacja dzieci i młodzieży na rok szkolny 2022/2023 do:

1) Szkoły Podstawowej nr 53: zerówki, klasy 1

Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój i przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Nauczanym językiem obcym od klasy 1 jest angielski, a od klasy 7 również niemiecki. Uczniowie objęci są różnorodnymi formami wsparcia w postaci zajęć rozwijających ich kompetencje, korekcyjnych i rewalidacyjnych. Szkoła posiada specjalistyczny sprzęt tyflopedagogiczny, roboty, programy do kodowania, mobilną pracownie komputerową. Sale są wyposażone w monitory interaktywne lub tablice multimedialne. 

2) XVIII LO 

Nauka trwa 4 lata. W trakcie kształcenia realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, która pozwala na przystąpienie do egzaminu maturalnego. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwenci otrzymują świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe. Absolwent uzyskuje wykształcenie średnie, które umożliwia zdobycie zawodu w szkołach policealnych.
3) Technikum, w zawodach:

Technik Logistyk - absolwent zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta, optymalizuje koszty, wybierając właściwą procedurę zakupów, dostawców. Obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. 
Technik Masażysta - absolwent wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny, relaksacyjny, limfatyczny i segmentarny. Zdobywa umiejętności obsługi sprzętu i aparatury medycznej. Zajęcia praktyczne odbywają się w małych grupach, w nowocześnie wyposażonej pracowni m.in. kinezyterapii, fizykoterapii oraz w gabinetach prywatnych. Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego, w zakładach lecznictwa otwartego, gabinetach bądź świadczyć usługi indywidualne. 

4) Branżowej Szkoły I Stopnia, w zawodach:

Operator Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych - Atrakcyjny zawód o szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy i dużych możliwościach zatrudnienia. Operatorzy znajdują zatrudnienie głównie w zakładach produkcyjnych i usługowych branży chemicznej i mechanicznej. Absolwenci podejmują pracę w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych i produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, termoplastycznych oraz termoutwardzalnych. Mogą pełnić nadzór i kontrolę nad prawidłowością przebiegu procesów przetwarzania tworzyw sztucznych. 
Ślusarz - absolwenci znajdują zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych, jako monterzy i konserwatorzy elementów maszyn i urządzeń, w przemyśle, budownictwie, górnictwie, usługach ślusarstwa artystycznego oraz innych dziedzinach gospodarki. Ślusarz pracuje metodami obróbki ręcznej i maszynowej np. toczenie, frezowanie, szlifowanie, nitowanie, lutowanie. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej ślusarz jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie i dodatkowe zatrudnienie.
Mechanik - Monter Maszyn i Urządzeń - zawód ten jest ciekawą propozycją dla osób zainteresowanych techniką i mechaniką. Absolwent wykonuje prace konserwacyjne, diagnostyczne i naprawcze mające na celu prawidłową i bezpieczną eksploatację maszyn i urządzeń. Korzysta z dokumentacji technicznej producenta maszyn. Kompetencje osoby wykonującej ten zawód są bardzo dobrą podstawą do zdobycia dodatkowych uprawnień zawodowych, np. operatora obrabiarek CNC czy urządzeń spawalniczych. 
Kucharz - absolwent posiada umiejętność przygotowania i wydawania dań, wyrobów ciastkarskich, deserów oraz napojów. Miejscem pracy kucharza są zakłady gastronomiczne tj. restauracje hotelowe, gastronomia sieciowa, firmy cateringowe oraz przedsiębiorstwa zajmujące się przygotowaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych, w obiektach zbiorowego żywienia (restauracjach, stołówkach, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych). Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną firmę.
Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej - absolwent posiada następujące umiejętności: wykonywanie prac pomocniczych związanych z obsługą gości, czynności porządkowych i pomocniczych wewnątrz i w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie. Absolwent znajdzie pracę w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wczasowych itp.
Pracownik Pomocniczy Gastronomii - absolwent jest przygotowany do: realizowania prac związanych z przechowywaniem żywności, wykonywania prac pomocniczych w pomieszczeniach produkcyjnych, wykonywania czynności pomocniczych związanych z ekspedycją dań i napojów bezalkoholowych.
Pracownik Pomocniczy Ślusarza - absolwent jest przygotowany do wykonywania prac pomocniczych w zakładzie mechanicznym świadczącym usługi mechaniczno – ślusarskie, związanych z obsługą klientów, wykonywania prac pomocniczych związanych z demontażem, czyszczeniem, naprawą, konserwacją i montażem prostych podzespołów, zespołów części maszyn i urządzeń.

5) Branżowej Szkoły II Stopnia, w zawodzie:

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych - absolwent jest przygotowany do organizowania obsługi imprez gastronomicznych, posługiwania się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami. Planuje i ocenia jadłospisy, oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw. Jest kreatywny w działaniu, otwarty na nowości w zakresie dekoracji potraw i aranżacji imprez. Kierunek bardzo atrakcyjny na polskim rynku pracy. Technik żywienia i usług gastronomicznych przygotowany jest do pracy na stanowisku kucharza, szefa kuchni, menagera zakładu gastronomicznego.

6) Szkoły Policealnej, w zawodach:

NOWY KIERUNEKTechnik Masażysta (czas trwania 4 semestry) - absolwent wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny, relaksacyjny, limfatyczny i segmentarny. Zdobywa umiejętności obsługi sprzętu i aparatury medycznej. Zajęcia praktyczne odbywają się w małych grupach, w nowocześnie wyposażonej pracowni m.in. kinezyterapii, fizykoterapii oraz w gabinetach prywatnych. Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego, w zakładach lecznictwa otwartego, gabinetach bądź świadczyć usługi indywidualne.

Technik Tyfloinformatyk (czas trwania 4 semestry) - absolwent jest specjalistą w zakresie technologii wspomagającej, posiada wiedzę i umiejętności związane z rozwojem technologii, potrafi dobrać sprzęt i oprogramowanie wspomagające do rodzaju i stopnia dysfunkcji wzroku użytkownika komputera i nauczyć efektywnego ich używania. Zawód ten jest poszukiwany przez pracodawców, którzy zamierzają zaadaptować komputerowe miejsca pacy dla osób z dysfunkcją wzroku oraz przez firmy zajmujące się sprzętem i programami komputerowymi. 
Technik Administracji (czas trwania nauki 4 semestry) - absolwent wykonuje prace biurowe w jednostce organizacyjnej, sporządza dokumenty dotyczące spraw administracyjnych oraz prowadzi postępowania administracyjne. Słuchacze zdobywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu podstaw prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy czy finansów publicznych. Stanowiska pracy: pracownicy biurowi w sekretariatach, urzędach oraz działach księgowo-kadrowe w przedsiębiorstwach. 
Florysta (czas trwania 2 semestry) - absolwent wykonuje dekoracje roślinne, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnosząc estetykę otoczenia. Zajmuje się wizualną oprawą uroczystości i imprez oraz kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne. Stanowisko pracy: kwiaciarnie, firmy dekoratorskie, świadczące usługi z zakresu aranżacji ogrodów oraz wnętrz z wykorzystaniem dekoracji roślinnych lub własna działalność gospodarcza. 

7) Internatu, który zapewnia pobyt, wyżywienie i całodobową opiekę uczniom wszystkich typów szkół. Zakwaterowani w 4 - osobowych pokojach. Wychowankowie mają do dyspozycji świetlice wyposażone w pomoce edukacyjne, kuchenki metodyczne, salę sportową i plac zabaw, mini siłownię, świetlicę multimedialną, salę gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia prowadzone przez specjalistów tyflopedagogów w kilkuosobowych grupach zapewniają indywidualne podejście do dziecka. Wszechstronny, integralny rozwój, kształtowanie wartości i postaw społecznych wychowanków realizuje się poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Rekrutacja w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 ma charakter ciągły. Oznacza to, że w przypadku zainteresowania przez Państwa rozpoczęciem edukacji Waszego dziecka w placówce, można kontaktować się z nami przez cały rok szkolny dzwoniąc pod numer 52/3221787 (sekretariat szkół ośrodka).
Ofertę edukacyjną kierujemy do dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidomej oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zapraszamy również uczniów ze spektrum autyzmu.
W procesie rekrutacji są wymagane następujące dokumenty:

• orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginał i poświadczona przez poradnię kopia)
• skierowanie do placówki
• odpis aktu urodzenia
• 2 zdjęcia legitymacyjne
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli kandydat posiada).

Zapraszamy do zapoznania się z INFORMATOREM na rok szkolny 2022-2023.

 

Dnia 16.06.2021 roku w naszej szkole nauczyciele historii zorganizowali konkurs upamiętniający 230. rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie, konstytucji – Konstytucji 3 Maja.
Konkurs odbył się w formule „1 z 10”. Wśród uczestników znaleźli się uczniowie wszystkich szczebli edukacyjnych – od szkoły podstawowej po szkołę policealną. Zainteresowanie konkursem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, dlatego trzeba było zarządzić eliminacje. Do pierwszego etapu awansowało 10 uczniów. Uczestnicy do konkursu byli bardzo dobrze przygotowaniu, więc wyłonienie trójki finalistów trwało prawie godzinę. Zawodników dopingowała licznie zgormadzona w auli Ośrodka publiczność, na czele z Panią Dyrektor Ośrodka – Małgorzatą Szczepanek.
Dużą wiedzą wykazała się cała dziesiątka uczniów, dlatego zadecydowały rozgrywki taktyczne, które wyłoniły trzech finalistów. W ostatnim etapie konkursu wykorzystano wszystkie 40 pytań. O kolejności miejsc zdecydowała punktacja.
Pierwsze miejsce zajął Paweł Kościelski z klasy 1 Bpa Szkoły Branżowej I stopnia. Drugie miejsce przypadło Adrianowi Rożkowi z klasy 2Bkp Szkoły Branżowej I stopnia, a trzecie Mateuszowi Hyjkowi z klasy 1 Technikum Masażu.
Nagrody wszystkim uczestnikom konkursu wręczyła Pani Dyrektor Ośrodka Małgorzata Szczepanek.
Gratulacje dla Wszystkich Uczestników!!!
Do zobaczenia na następnym konkursie!!!
Maciej Basiński, Michał Frąszczak

NASI WYCHOWANKOWIE NA GALI I MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI JANA POCKA W KALENIU

Trójka naszych recytatorów dnia 14.06.2021r. wzięła udział w I edycji Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Jana Pocka w Kaleniu, w województwie lubelskim. Konkurs ten miał na celu upowszechnienie i nobilitację literatury ludowej, ściśle związanej z wartościami chrześcijańskimi i patriotycznymi. Nasi młodzi, zdolni recytatorzy Weronika Stepczyńska, Sandra Pawlikowska i Aleksander Górski otrzymali od znakomitego jury konkursowego wyróżnienia i dyplomy finalistów oraz cenne nagrody, w tym także pieniężne, które odebrali z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego w asyście przedstawiciela Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wyjazd na konkurs połączony był z wizytą młodzieży w uzdrowisku w Nałęczowie oraz w pięknym Kazimierzu nad Wisłą, a odbył się dzięki przychylności i wsparciu naszej Pani Dyrektor Małgorzaty Szczepanek i Kierownika Internatu Pana Leszka Krogulskiego, za co serdecznie im dziękujemy.

Fotogaleria z wydarzenia na Facebuku i Instagramie Internatu

Koło Miłośnikow Teatru

 Foto 001Dnia 2 czerwca 2021 roku w auli K-PSOSW nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy odbyła się uroczysta prezentacja walorów filatelistycznych poświęconych Szczepanowi Jankowskiemu w 120. rocznicę jego urodzin. Poczta Polska, z inicjatywy naszego Ośrodka, wydała na tę okoliczność kartkę pocztową i spersonalizowany znak opłaty pocztowej. Wydarzenie to zainaugurowało obchody jubileuszu 150-lecia istnienia K-PSOSW nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, którego kulminacja nastąpi w maju 2022 roku.

Symbolicznego odsłonięcia walorów filatelistycznych dokonali: Dyrektor K-PSOSW nr 1 Pani Małgorzata Szczepanek oraz Dyrektor Regionu Bydgoszcz Poczty Polskiej Pan Karol Górski. Honorowymi gośćmi uroczystości byli syn Szczepana Jankowskiego – Pan Olaf Jankowski wraz z Małżonką Marią.

Część artystyczną tego wydarzenia uświetniły występy naszych utalentowanych uczniów. Igor Sobierajski wykonał Sonatę fortepianową A-dur Część III – rondo Alla turca Wolfganga Amadeusza Mozarta a Koło Miłośników Teatru zaprezentowało spektakl zatytułowany „SKRZYDŁA MOTYLA – OPOWIEŚĆ O TYM, JAK MIMO PRZESZKÓD SPEŁNIAJĄ SIĘ MARZENIA”.

Szczepan Jankowski to postać ważna dla całego regionu kujawsko-pomorskiego, środowiska osób z dysfunkcją wzroku oraz melomanów muzyki sakralnej. Związany z Bydgoszczą niewidomy wirtuoz organów i chórmistrz z bydgoskiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że zawód zdobył w Prowincjonalnym Zakładzie dla Niewidomych w Bydgoszczy. To w naszym Ośrodku odkryto jego talent muzyczny i, oprócz wykształcenia ogólnego, uzyskał tytuł stroiciela instrumentów oraz organisty.

Zainteresowanych życiem i twórczością Szczepana Jankowskiego, zapraszamy do lektury artykułu, na naszej stronie internetowej Ośrodka:
120 rocznica urodzin Szczepana Jankowskiego

Linki do artykułów 

Radio PIK

Express Bydgoski

Portal Kujawski

eKAi

Diecezja Bydgoszcz

TVP Bydgoszcz

Foto002Czas tak szybko leci i nadszedł moment podsumowania Dnia Bioróżnorodności - 22 maja ustanowione przez BSP UNESCO, który w nasze szkole odbył się dzisiaj 21  maja. Zostały przedstawione prace plastyczne, literackie, komputerowe kolegów i koleżanek przygotowane na konkurs pt „ Różnorodność krajobrazów Ziemi, który chcieliby, aby przetrwał” wykonane różnymi technikami.

Czytaj więcej...

Foto005Dzieci w świetlicy w Ośrodku im. Braille'a świętowały rodziny Pippi Pończoszanki. Alan, dwie Amelie, Mikołaj, Weronika Maciej. Bartek, Oliwia i Marcin obejrzeli najpierw film o przygodach Pippi na Pacyfiku. Jak przystało na urodziny, nie obyło się bez tortu, i to nie jednego, ale kilku. Nasi wychowankowie sami je przygotowali ze styropianu, kolorowego papieru i innych materiałów. Potem papierowe talerzyki zamieniały się dzięki ich wyobraźni i umiejętnościom w portrety Pippi.

Czytaj więcej...

Foto008Uczniowie naszego Ośrodka korzystają z Projektu Akademia Tenisa dla Niewidomych i Słabo widzących (ATNIS) organizowanego przez Fundację Widzimy Inaczej. Blind Tenis dostosowany jest do osób z dysfunkcją wzroku. Wymiary kortu są mniejsze, a tradycyjna piłeczka tenisowa zastąpiona jest większą gąbczastą z dzwonkiem w środku, dzięki czemu łatwiej można ją zlokalizować.

Czytaj więcej...

Foto010„Kiedy wyschną wszystkie źródła,
kiedy wszystkie rzeki zginą,
ani ptaki nie przylecą,
ani ryby nie przypłyną,
ani drzewa nie urosną,
ani człowiek żyć nie będzie,
ziemia zmienia się w pustynię,
zapanuje cisza wszędzie”

Czytaj więcej...

Foto002Internet pełny jest filmów dotyczących porad i trików na łatwiejsze radzenie sobie ze sprawami dnia codziennego. Istnieje na to angielska nazwa ‘life hacks’, czyli triki, które ułatwiają życie. Kampania UNESCO ‘Trash hacks’ (trash – śmieci, odpady) miała na celu ukazanie prawdy, że nasze małe codzienne gesty dotyczące przetwarzania odpadów mogą przyczyniać się do przekształcania świata.

Czytaj więcej...

Zbliża się Dzień Różnorodności biologicznej i ochrony środowiska - 22 maja ustanowione przez BSP UNESCO i Z tej okazji koordynator szkolny działań BSP UNESCO wraz z tym zespołem zaprasza do udziału w tej akcji międzynarodowej poprzez wykonanie plakatu forma dowolna lub napisanie notatki na temat Różnorodność krajobrazów Ziemi, który chcielibyście, aby przetrwał. Prace należy przynieść do 20 maja tego roku do sali 117 stary budynek. (M.H.)

Foto004Jak co roku obchodziliśmy Dzień Patrona w naszej szkole.
W tym roku ze względu na pandemię COVID 19 obchody miały inny charakter, ponieważ odbyły się w postaci prezentacji multimedialnej „Podróży Louisa Braille”a z Paryża do Bydgoszczy” w formie zdalnej Teams na terenie naszej placówki.
Wcześniej została przygotowana prezentacja multimedialna oraz konkurs w formie multimedialnej lub graficznej pt „ Co byś pokazał/a w Bydgoszczy, gdyby Louis Braille”a żył w naszych czasach”. Wyniki zostały przedstawione, a uczniowie byli nagrodzeni podczas Dnia Patrona.

Czytaj więcej...

Foto001

Nikola Michalczyk, uczennica klasy 2LOp otrzymała wyróżnienie w 11. Ogólnopolskim Konkursie Poezji „Słowa, dobrze, że jesteście” Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”. Jej wiersz „Mała dziewczynka” zostanie opublikowany w specjalnym tomiku poezji. Nikola przyznała, że napisanie utworu konkursowego zajęło jej niewiele czasu, gdyż te słowa tkwiły w niej już od dawna – pozwoliła im tylko wyjść na zewnątrz. W swoim wierszu autorka odnosi się do własnych przeżyć z przeszłości oraz ich wpływu na swoją obecną sytuację.

Czytaj więcej...

Foto010

W dniach 18-20.09.2020 bydgoskim Myślęcinku odbyły się Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w nordic walking.
Zawodnicy rywalizowali na dystansie 5 kilometrów. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Cross przy współpracy KSN Łuczniczka.
Nasi wychowankowie brali udział w tych zawodach po raz ósmy z rzędu.

Czytaj więcej...

Foto005Zakończyliśmy udział w projekcie „Gotowi na start 2020/2021” – doskonalenie nauki pływania, organizowany przez PZSN i Start Warszawa.
Na basenie „Perła” swoje umiejętności doskonaliły najmłodsze internackie grupy chłopców: Maciej Tryba, Antoni Wróbel, Nikodem Urban, Kuba Kosicki, Krystian Wiśniewski, Wiktor Dziemkiewicz, Przemysław Jarosz, Patryk Blachowski, Jakub Janczarski i Alan Noga.
Ich opiekunem była Wiesława Bielińska-Sych.
Natomiast trenerami nauki pływania byli Patrycja Bartoś i Karolina Ziółkowska.

Czytaj więcej...

Kolejne medale przywieźliśmy z Mistrzostw Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w narciarstwie biegowym.
Odbyły się one w dn. 26-28.02. w Zakopanem, a ich organizatorem było stowarzyszenie Cross.
Zawody rozgrywane były w trzech kategoriach wiekowych – seniorzy, juniorzy i młodzicy.

Czytaj więcej...

Foto005Za nami bardzo trudny sezon 2020/21. Ze względu na wszechobecną pandemię, poza jednym wyjazdem do Kościeliska w dn. 19.02.-1.03.2021, nie mieliśmy możliwości odbywania treningów na śniegu.
Brak białego puchu mocno utrudnił nam sprawę, lecz to nie oznacza, że spoczęliśmy na laurach. Okres przygotowawczy potraktowaliśmy poważnie i był on dla nas bardzo pracowity. Przede wszystkim staraliśmy się doskonalić technikę biegu poprzez takie treningi jak: biegi na nartorolkach, marsz z kijkami oraz biegi w terenie. Ponadto jeździliśmy na łyżwach i chodziliśmy na basen.

Czytaj więcej...

plakat

Co za niezwykły Dzień Patrona!

Przyzwyczailiśmy się do gwaru, spaceru po szkole, pyszności serwowanych przez naszych kucharzy....W tym roku zabrakło wielu elementów, do których zdążyliśmy przywyknąć.
A jednak udało nam się przywołać Braille'a do naszej szkoły i spędzić z Nim trochę czasu.

Czytaj więcej...

Konkursy historyczne to ważny element motywowania młodych ludzi, którzy pobierają naukę w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, co jest niezbędne dla harmonijnego rozwoju, także w czasie pandemii. W czwartek 25 marca odbył się kolejny konkurs historyczny – tym razem poświęcony Polskiemu Państwu Podziemnemu. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawował Portal Kujawski.

Czytaj więcej...

zdjaa002

ZAPROSZENIE
Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy zaprasza 13 marca 2021 roku (sobota) na IX ogólnopolskie zawody w wiosłowaniu na ergometrach dla młodzieży słabowidzącej i niewidomej z ośrodków szkolno-wychowawczych całego kraju: „O Puchary Dyrektora K - P SOSW nr 1”.

Czytaj więcej...

zdjaa007

14 Lutego to dzień świętego Walentego z tej okazji dnia 12.02.2021 w piątek odbyły się zajęcia otwarte dla nauczycieli ośrodka tematem były: „ Przekąski i desery walentynkowe” klasy IIIBa i IIBag kucharz wraz z nauczycielami zawodu przygotowali kilka propozycji do wykorzystania na walentynkowy wieczór.

Czytaj więcej...

Dzień Bezpiecznego Internetu jest w naszej placówce stałym wydarzeniem w kalendarzu roku szkolnego. Tym razem to wtorek 9 lutego. W czasie pandemii odpowiedzialne korzystanie z sieci internetowej to szczególnie ważne zagadnienie, gdyż dzieci i młodzież korzystając z tej formy zdobywania wiedzy i komunikacji spędzają bardzo dużo czasu. 

Czytaj więcej...

zdjaa003Uczniowie K-P SOSWnr1 w Bydgoszczy włączają się do różnych akcji dotyczących zwierząt. Jedną z nich jest właśnie dokarmianie ptaków zimą, bo zawitała do Nas śnieżna i mroźna zima. Nie było jej takiej od wielu lat, co stało się trudnym czasem dla wszystkich istot żywych w tym między innymi dla ptaków.

Czytaj więcej...

Razem ku zwiększeniu świadomości na temat tolerancji i praw człowieka – wspólny projekt szkół członkowskich sieci UNESCO
Zgodnie z kalendarzem uroczystości UNESCO dnia 16. listopada przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji, natomiast 10. grudnia został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Chcąc uczcić powyższe uroczystości oraz zwiększyć świadomość społeczną szczególnie wśród młodzieży, uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy oraz z Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy pod kierownictwem swoich nauczycieli przygotowali wirtualną galerię memów. Młodzież z klas: 1TL, 2LOp, 2TMp, 2LOg i 4TM przygotowała zdjęcia z podpisami dotyczące tematyki projektu. Podobne zadanie wykonała młodzież z I LO. Z prac uczniów obydwu szkół powstała wspólna prezentacja. Podkład muzyczny do prezentacji przygotowali uczniowie oraz nauczyciele z I LO oraz K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy. Celem projektu była integracja młodzieży niepełnosprawnej oraz rozwój umiejętności społecznych, komunikacyjnych i informatycznych podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji i Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w ramach współpracy Szkół Stowarzyszonych UNESCO.

Rezultaty projektu to:

• wspólne obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji i Dnia Praw Człowieka dwóch Szkół Stowarzyszonych w sieci UNESCO,

• integracja społeczna młodzieży niepełnosprawnej,

• wzrost wiedzy na temat praw człowieka,

• promowanie postawy tolerancji wśród młodzieży,

• wzrost kompetencji społecznych, komunikacyjnych i informatycznych osób z dysfunkcją wzroku,

• rozwój kreatywności wśród uczestników projektu,

• wzmocnienie pewności siebie oraz wiary we własne możliwości osób z niepełnosprawnością wzrokową.

LINK do filmiku

Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele, Wychowawcy, Specjaliści i Pomoce Nauczycieli, Drodzy Uczniowie.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że
Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I – III i szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.
Oznacza to, że szkoły K-P SOSW i grupy wychowawcze funkcjonują bez zmian.
Zajęcia stacjonarne obejmują:
• Przedszkole,
• Szkołę Podstawową,
• Szkoły ponadpodstawowe,
• Szkołę Przysposabiającą do Pracy,
• Internat,
• Zajęcia Rewalidacyjno – Wychowawcze
• Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.
W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego – nauczyciel prowadzący takie nauczanie może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tylko i wyłącznie na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka i za zgodą dyrektora.
Internat otwarty jest od poniedziałku 18 stycznia 2021r. od godz.6.00.
Na terenie ośrodka obowiązuje nakaz stosowania osłony ust i nosa (maseczka lub przyłbica), dotyczy on nauczycieli, pracowników, rodziców i inne osoby oraz uczniów. Proszę pamiętać o obowiązku zachowania dystansu społecznego na terenie placówki.
Dyrektor Ośrodka
Małgorzata Szczepanek

zdjaa001120. rocznica urodzin Szczepana Jankowskiego – wybitnego absolwenta K-PSOSW nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy

Warto nadmienić, iż 26 grudnia 2020 roku przypada 120. rocznica urodzin jednego
z najwybitniejszych absolwentów naszego Ośrodka – Szczepana Jankowskiego. Jest to postać zasłużona dla miasta Bydgoszczy: jest patronem jednej z bydgoskich ulic w dzielnicy Śródmieście, a na kamienicy w której mieszkał, przy ul. Śniadeckich 55, z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, umieszczono tablicę poświęconą jego pamięci.

Czytaj więcej...

zdjaa004Dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli. 

Albert Schweitzer

 

Okres przedświąteczny to czas nie tylko na przygotowania potraw i prezentów lecz również wspaniały moment dzielenia się i obdarowywania. Dzielenie się i obdarowywanie tym, co innym sprawi radość, co spowoduje, że pojawi się magia Świąt Bożego Narodzenia oraz nadzieja i wiara w cuda.

Czytaj więcej...

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
dziękujemy wszystkim pracownikom ośrodka,
którzy obdarowali naszych uczniów/wychowanków z placówek
opiekuńczo-wychowawczych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
W tym roku udało się zrobić 22 wielkie paczki :)

Jednocześnie dziękujemy Wszystkim Dobrym Ludziom za okazaną pomoc w poprzednich latach.
Radość dzieci jest bezcenna:)
Branie napełnia ręce, a dawanie napełnia serce…

foto1

 

 

 

 

 


Życzymy Wszystkim Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

Organizatorzy

 

,,Certyfikaty Przyjaznych Osobom Niewidomym” 2020

Pragniemy serdecznie podziękować za udział w kolejnej edycji kampanii społecznej "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!" 2020, organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski na rzecz integracji osób, u których występują problemy wzrokowe, ze środowiskiem ludzi widzących. W tym roku to było wyjątkowo trudne zadanie ze względu na sytuację epidemiczną w naszym kraju. Dziękujemy za cały trud, zaangażowanie i wszystkie działania w środowiskach lokalnych, a także za listy, życzenia i prace konkursowe. Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego nastąpi do końca listopada. Niestety nie możemy w tym roku zorganizować uroczystej gali, gdzie moglibyśmy wręczyć drobne upominki wyróżnionym uczestnikom kampanii.
Z ogromną przyjemnością przyznajemy ,,Certyfikaty Przyjaznych Osobom Niewidomym" 193 szkołom, przedszkolom i placówkom realizującym cele akcji. Dokumenty zostaną przesłane pocztą tradycyjną i obowiązują do końca listopada 2021 roku. Zachęcamy do uczestnictwa w przyszłorocznej edycji.
Organizatorzy Kampanii ,,Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!"

Poniżej zamieszczamy listę z podziałem na województwa.

SZKOŁY, PRZEDSZKOLA I PLACÓWKI, KTÓRE UZYSKAŁY CERTYFIKATY
,,PRZYJAZNYCH OSOBOM NIEWIDOMYM" NA ROK 2020/21

Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele, Wychowawcy, Specjaliści i Pomoce Nauczycieli, Drodzy Uczniowie

Na podstawie komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że

zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawczy i rewalidacyjne odbywają się nadal w formie stacjonarnej.

Oznacza to, że szkoły K-P SOSW i grupy wychowawcze funkcjonują bez zmian.

Zajęcia stacjonarne obejmują:

  • · Przedszkole,
  • · Szkołę Podstawową,
  • · Szkoły ponadpodstawowe,
  • · Szkołę Przysposabiającą do Pracy,
  • · Internat,
  • · Zajęcia Rewalidacyjno – Wychowawcze a także Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego – nauczyciel prowadzący takie nauczanie może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tylko i wyłącznie na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka i za zgodą dyrektora.

Na terenie ośrodka obowiązuje nakaz stosowania osłony ust i nosa (maseczka lub przyłbica), dotyczy on nauczycieli, pracowników, rodziców i inne osoby oraz uczniów. Proszę pamiętać o obowiązku zachowania dystansu społecznego na terenie placówki.

Od 26 października nauka w Szkole Podstawowej odbywać się będzie w trybie stacjonarnym, podobnie jak w szkołach ponadpodstawowych. Dyrektor K-PSOSW nr 1 podejmuje decyzje, co do formy nauki.
Uczniowie zobowiązani są do posiadania legitymacji szkolnej, która upoważnia do samodzielnego poruszania się na drodze szkoła – dom – szkoła, również w godzinach między 8 a 16.
Prosimy o śledzenie informacji na stronie Ośrodka.